کد خبر: 633546 A

یک مقام قضایی با اعلام خبر بازداشت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی گفت: پس از تفهیم اتهام طبق قوانین و مقررات موضوعه، درباره متهم قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت صادرشده و متهم متعاقبا روانه زندان بجنورد شد.

به گزارش ایلنا، مسلم محمدیاران، در نشست خبری با اعلام خبر بازداشت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی ، تصریح کرد: پس از بررسی های دقیق و بر اساس نتایج گزارش دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی به اتهام اختلاس و تصاحب و تضییع اموال دولتی تحت بازجویی قرار گرفت و پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد ارجاع و در حال رسیدگی است.

محمدیاران خاطرنشان کرد: پس از تفهیم اتهام طبق قوانین و مقررات موضوعه، درباره متهم قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت صادرشده و متهم متعاقبا روانه زندان بجنورد گردید.

وی همچنین افزود: تحقیقات تکمیلی تا زمان روشن شدن همه ابعاد ماجرا از جمله شناسایی و تشخیص ارتباط احتمالی دیگر افراد و همچنین  بررسی فرایند جریان امور و میزان دقیق اختلاس کماکان ادامه دارد.

این مقام قضایی با تبیین رویکرد جدی دستگاه قضایی مبنی بر عدم تحمل فساد و نیز برخورد قاطع در مقابله با هرگونه مظاهر فساد و مفسدین در هر مقام، منصب و موقعیتی که باشند به کلیه مدیران کل استانی و مسئولین یادآور شد همواره قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و صرفا در چهاچوب موازین قانونی کار کنند.

بازداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر