کد خبر: 632273 A

هیئت دولت آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارتخانه­ های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب­ نامه شماره ۶۵۸۵۹/ت۵۳۷۶۳هـ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ به شرح زیر اصلاح می­ شود:

۱- تبصره­ های (۱) و (۳) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور اضافه می­ شود:

تبصره ۱- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف سه ماه از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این آیین­نامه، نسبت به تدوین شیوه ­نامه اجرایی نحوه و چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین­ نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.

تبصره ۳- معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده (۷) این آیین ‌نامه، شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن است تا سقف تعیین شده در ماده فوق ­الذکر می­باشد.

تبصره ۴- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین ­نامه اقدام نماید.

۲- در ماده (۲)، بعد از عبارت "خلیج فارس" عبارت "و دریای عمان" اضافه می­ شود.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۵) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می­ شود:

تبصره ۲- نحوه و چگونگی تحویل و تحول کالاهای موضوع این آیین­نامه در بنادر و گمرکات مشمول، براساس شیوه­نامه­ای خواهد بود که باهمکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می­­شود.

۴- ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف- عبارت "تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰ ر۰۰۰ ر۱۰۰) ریال"به عبارت "تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ر۰۰۰ ر۱۵۰) ریال" اصلاح می­شود.

ب- در تبصره (۱)، عبارت "در هنگام ورود"به عبارت"در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خروج شناور" اصلاح می شود.

پ- متن زیر به عنوان تبصره (۴) اضافه می ­شود:

تبصره ۴- حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج ­فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفاً در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر (۵۰۰) تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان بیست درصد (۲۰%) می­باشند. فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سودبازرگانی مذکور توسطگمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می­ شود.

۵- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می ­شود:

ماده ۹- شناورهای با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آنها قبل از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این آیین­ نامه به تأیید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین ­نامه می ­باشند.

۶- در ماده (۱۲)، بعد از عبارت "در زمان خروج شناورها" عبارت "خارج از اماکن بندری و گمرکی" اضافه می­ شود.

۷- ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می­ شود:

ماده ۱۳ - دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی)، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین­ نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار(مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه­ای (سیستمی) نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

تبصره- توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست­)های ارایه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و در صورت وجود مغایرت­های احتمالی مطابق مواد (۱۰۴) و (۱۱۰) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- اقدام خواهد شد.

۸- متون زیر به عنوان مواد (۱۹) تا (۲۲) اضافه می ­شوند:

ماده ۱۹- در اجرای بند (۱) تصویب­نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر (۵۰۰) تن مشمول این آیین­نامه متناسب با مسافت طی شده در آب­های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می­ شود.

تبصره ۱- به منظور اجرای بند (۱) تصویب­ نامه یادشده، کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان­های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هریک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب­ های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود.

تبصره ۲- مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان­بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.

ماده ۲۰- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین ­نامه را ارایه نمایند.

ماده ۲۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

ماده ۲۲- مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین ­نامه و تکالیف دستگاه­‌های اجرایی ذی­ربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می­ باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین­نامه و عملکرد دستگاه­ های اجرایی را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارایه نماید.

ملوانان شناورهای دریایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر