کد خبر: 631734 A

هیات دولت، وزارت اقتصاد و دارایی را مجاز دانست که ضمانتنامه اختصاصی مربوط به لازم الاجرا شدن موافقتنامه مربوط به پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ سه و نیم میلیارد یوآن را صادر کند.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۷۹۳۷/۲۱-۲۵۲۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چهارچوب احکام برنامه­ های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم­ الاجرا شدن موافقت­نامه مالی مربوط به پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ سه میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و سیصد و هفده هزار و سی و سه صدم (۳۳/۰۰۰ر۳۱۷ر۵۹۱ر۳) یوآن چین منقعدشده در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۷، ضمانت­نامه اختصاصی مربوط را صادر نماید.

هیات دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر