کد خبر: 625099 A

۳ پرونده مالی به ارزش ۱۱۸ میلیون ریال و ۳ فقره پرونده با موضوع های خانواده اعم از نفقه فرزند ،مهریه و نفقه همسر جمعاً به ارزش حداقل ۱۱۴ میلیون ریال به مصالحه رسیده و ۶ نفر محکومین این پرونده ها از زندان رهایی یافتند.

به گزارش ایلنا، در روز شنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ،در خصوص ۶ فقره پرونده مالی و خانوادگی رسیدگی شده در سال ۹۶ ،مجدداً بررسی و خواهان پرونده ها بصورت تلفنی دعوت و تلاش و مشاوره در راستای اصلاح ذات البین منتج به آزادی ۶ نفر زندانی پرونده های مذکور گردید .

در این راستا سه نفر محکوم با موضوع مطالبه وجه به نام های آقایان م .الف ،ن .ق و ع .ز که هرکدام به ترتیب محکوم به پرداخت ۱۰۸ میلیون ریال پس از یکسال ،۲۰ میلیون ریال پس از ۳ ماه و ۱۰ میلیون ریال پس از ۵ ماه از گذشت محکومیت خود از زندان آزاد شدند .

همچنین در خصوص پرونده های خانوادگی آقای الف .ن  محکوم به پرداخت ۵۲ میلیون ریال نفقه فرزند پس از ۲ ماه ،آقای ک . الف محکوم به پرداخت ۲۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی پس از ۳ ماه و آقای م .ح محکوم به پرداخت ۴۲ میلیون ریال نفقه و مهریه به میزان ۱۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی پس از حدود ۴ ماه از سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان آزاد شدند .

شورای حل اختلاف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر