کد خبر: 622134 A

برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته؛

پرونده های مختومه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۶ پس از ۱۰ سال از پرونده‌های وارده سبقت گرفت.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش جامع عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در این سال پس از ۱۰ سال تعداد پرونده های مختومه دیوان نسبت به پرونده های وارده افزایش داشته است.

براساس این گزارش پس از آنکه در سال ۱۳۸۷ در برابر ۶۹ هزار و ۱۳۵پرونده وارده، تعداد  ۹۱ هزار و ۵۶۲ پرونده مختومه شد، در سال ۱۳۹۶ تعداد پرونده های مختومه به ۲۱۳ هزار و ۰۱۹  پرونده بالغ شد. در همین سال تعداد پرونده های وارده ۱۹۹ هزار و ۱۵۳ مورد بوده است.

گفتنی است در دوره جدید ریاست دیوان عدالت اداری، یکی از اولویت های مورد توجه، کاستن از تعداد پرونده های باقی مانده از سال های قبل بوده است که سبقت گرفتن پرونده های مختومه بر پرونده های وارده در سال گذشته در راستای پرداختن به این اولویت حائز توجه است.

دیوان عدالت اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر