کد خبر: 598497 A

قانعی‌راد در همایش «امید اجتماعی در ایران»:

استاد جامعه شناسی با بیان اینکه لازمه شناخت جامعه از خود، تولید اجتماعی امید است، گفت: جامعه ایران در ترمیم خودش دچار مشکل است و در این راستا باید به نقش نهادهای اجتماعی در تولید امید توجه کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدامین قانعی‌راد در نخستین همایش علمی «امید اجتماعی ایران» با بیان اینکه در بیشتر بحث‌ها امید اجتماعی را نگرش فردی می‌دانند ولی باید امید اجتماعی را به عنوان وضعیت هستی شناسی در نظر بگیریم گفت: اینجا امید اجتماعی ویژگی فرد نیست بلکه ویژگی جامعه است و باید جامعه را به مثابه انسان بزرگ درنظر بگیریم و ببینیم آیا جامعه خودش امیدوار است یا خیر.

این استاد جامعه‌شناسی افزود: این بحث شبیه سلامت اجتماعی است. آنجا می‌گویند جامعه سالم است یا خیر. اگر بگوییم جامعه حالش خوب نیست معنی‌اش این نیست که افراد جامعه حالشان خوب نیست.

وی اضافه کرد: جامعه فی نفسه یک ظرفیتی برای از نو آغاز کردن دارد. بحث این است که آیا جامعه ظرفیت از نو آغاز کردن را دارد؟ امید اجتماعی به جامعه کمک می‌کند خودش را بازسازی کند. جامعه احتیاج به ترمیم دارد و این ترمیم توسط جامعه امیدوار صورت می‌گیرد.

قانعی‌راد ادامه داد: لازمه شناخت جامعه از خود، تولید اجتماعی امید است و برای ترمیم خودش باید از نقاط مخاطره انگیز عبور کند. جامعه ایران با تهاجمات متعدد و وضعیت فاجعه‌ آمیز رو در رو شده است اما باز توانسته از آن کانون‌ها عبور کند و صرف نظر از نظر برنامه افراد، جامعه نیز قدرت عبور از بحران را داشت.

رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت:‌ درحال حاضر باید این وضعیت در ایران معاصر بررسی شود. باز تولید امید در جامعه ایرانی دچار مشکل شده است. جامعه ایران در ترمیم خودش دچار مشکل است و در این راستا باید به نقش نهادهای اجتماعی در تولید امید توجه کنیم. نهادهایی مثل پلیس و یا دستگاه قضایی باید امید تولید کنند. بنابراین جامعه ایران هم به صورت کلی هم از طرف نهادها در تولید امید با مشکل مواجه است.

محمد قانعی راد‌ همایش علمی امید اجتماعی در ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر