کد خبر: 596575 A

روز جمعه مجمع عمومی سالانه کانون دانش آموختگان دانشگاه‌های تبریز در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پنل ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که با حضور اساتید صاحب نظر اقتصادی کشور به بررسی شرایط اقتصادی موجود در کشور خواهد پرداخت.

سعید لیلاز، حسین راغفر، فرشاد مومنی در این همایش به بررسی شرایط اقتصادی کشور"امکان یا امنتاع بحران" خواهند پرداخت، این همایش همچنین باحضور برخی از نمایندگان مجلس شوری اسلامی و برخی از سیاسیون کشور برگزار خواهد شد.

به گفته روابط عمومی کانون، ورود برای عموم آزاد است و خبرنگاران و افراد عادی می‌توانند با حضور در این پنل از نظرات و سخنان صاحبنظران بهره ببرند.

گفتنی است برنامه مخصوص مجمع عمومی سالانه قبل از شروع پنل ویژه اقتصادی برگزار خواهد شد و مجمع عمومی کانون دانش‌آموختگان دانشگاه‌های تبریز برنامه عادی خود را خواهد داشت، و از ساعت ۹.۳۰ میزبان میهمانان و صاحبنظران خواهد بود.

 
زمان و مکان برگزاری مجمع دانش آموختگان دانشگاه‌های تبریز

 

مجمع دانش‌آموختگان دانشگاه‌های تبریز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر