کد خبر: 468604 A

با تصمیم هیات‌وزیران، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات انتقال می‌یابد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

الف- اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به دلیل خاتمه فعالیت به شرح بندهای زیر از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره طبقه‌بندی (۱- ۱۱۳۶۰۰) کسر و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۱-۱۴۹۰۰۰) و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۳- ۱۴۹۰۰۰) انتقال می‌یابند:

۱- اعتبارات هزینه‌ای:

 (ارقام به میلیون ریال)

 

 

 

مصوب ۱۳۹۵ (قانون)

 

بعد از تغییرات

شماره طبقه‌بندی

عنوان

حقوق و مزایای مستمر

سایر

جمع

حقوق و مزایای مستمر

سایر

جمع

۱- ۱۱۳۶۰۰

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳۴۰.۴۶

۳۴۹.۴۵۲

۶۸۹.۴۹۸

۳۴۰.۴۶

۳۴۹.۴۶

۶۸۹.۴۸۷

۳-۱۴۹۰۰۰

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات

۸۴۳

۸۶۸.۲

۷۱۱.۳

۸۴۳

۸۶۸.۱۳

۷۱۱.۱۴

 

۲- اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای:

 (ارقام به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی طرح

عنوان طرح

عنوان دستگاه

مصوب ۱۳۹۵ (قانون)

بعد از تغییرات

۱۷۰۳۰۴۱۰۴۲

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۸۲.۶

۷۰۲.۵

۱۳۰۲۰۱۸۰۰۱

تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات و تعمیرات اساسی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۰۰۰.۳۰

۴۸۰.۳۰

 

 

۳- درآمد اختصاصی

(ارقام به میلیون ریال)

 

شماره طبقه‌بندی

 

عنوان

مصوب ۱۳۹۵ (قانون)

بعد از تغییرات

 

 

درآمد اختصاصی

درآمد اختصاصی

۱-۱۱۳۶۰۰

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۵۰.۲۱

۶۵۰

۳-۱۴۹۰۰۰

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات

۰

۵۰۰.۲۰

 

ب- دستگاه اجرایی طرح توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای به شماره طبقه‌بندی (۱۷۰۸۰۰۴۰۰۲) از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره طبقه‌بندی (۱- ۱۱۳۶۰۰) به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۳-۱۴۹۰۰۰) تغییر می‌یابد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.

هیات‌وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر