کد خبر: 423878 A

از سوی رییس‌جمهور ؛

ایلنا: رئیس جمهور لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا، به منظور صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در حوزه تأمین اجتماعی از جمله برخورداری از مزایای درمانی برای وضعیت‌های خاص مانند اورژانس و بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، تجمیع سوابق بیمه ای درمانی و بازنشستگی، محاسبه مزایای نقدی، بیماری های ناشی از اشتغال و حرفه و کمک هزینه عائله مندی و مزایای مشابه، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

ایران و ترکیه حسن روحانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر