کد خبر: 413527 A

با تصویب هیئت وزیران؛

ایلنا: با تصویب هیئت وزیران، در اجرای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال به صورت هزینه ای در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- در اجرای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی) موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

هيئت وزيران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر