کد خبر: 413478 A

معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد؛

ایلنا: معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره شرکت های توزیع گاز استانی و هلدینگ توزیع گاز را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

شرکت های توزیع گاز استانی و هلدینگ توزیع گاز از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ (گروه دو) به پیوست شماره (۱) آیین نامه یادشده (گروه سه) منتقل می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر