کد خبر: 413420 A

با تصویب هیئت وزیران؛

ایلنا: با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به فهرست سازمان های توسعه ای اضافه شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۱/۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۴۰۵۳/۹۵ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ وزارت نیرو و به استناد تبصره های (۳) و (۴) الحاقی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

«شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به فهرست سازمان های توسعه ای اضافه می شود.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

سازمان‌های توسعه‌ای به سازمان‌هایی گفته می‌شود که به ارائه خدمات توسعه‌ای و نوسازی صنایع مختلف می‌پردازند. هر چند این سازمان‌ها در قالب ساختار‌ها و شخصیت‌های حقوقی مختلفی اعم از عمومی و خصوصی ایجاد می‌شوند ولی شایع‌ترین نوع شکل‌گیری این سازمان‌ها در کشور، سازمان‌هایی هستند که در بدنه حاکمیت و در قالب شرکت‌های دولتی ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.

شایان ذکر است مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن، تاکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(۳) بند(الف) ماده(۳) قانون مورد بحث تعیین شده‌اند. ضمن آنکه در حوزه کشاورزی، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت شهرکهای کشاورزی که با اصلاح اساسنامه یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود ایجاد می‌شود، بر اساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه به این موارد اضافه شده‌اند.

هیئت وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر