کد خبر: 401916 A

برای هفته آینده؛

ایلنا: دستورکار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۳۱ مرداد تا چهارشنبه ۳ شهریور ماه ۹۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، دستور کار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۳۱ مرداد تا چهارشنبه ۳ شهریور ماه ۹۵ اعلام شد که مهمترین دستور بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ و سوال "هاجر چنارانی" از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای محترم نگهبان۲)
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان۱)
 • گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (یک فوریت لایحه در جلسه علنی ۱۵/۴/۱۳۹۵ به تصویب‌رسیده است)
 • بررسی‌تقاضای‌عده‌ای‌ازنمایندگان‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌درمورد لغو ‌رسیدگی‌به‌لایحه‌حمایت‌ازحقوق‌معلولان‌طبق‌اصل‌هشتاد‌وپنجم (۸۵)‌ قانون اساسی(در اجرای تبصره(۲) ماده (۱۷۱) آیین‌نامه داخلی مجلس)
 • گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات‌و فناوری در مورد طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه‌معاهده‌بین‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه‌در موضوعات کیفری
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه    
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو
 • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
 • گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
 •  همچنین سؤال هاجر چنارانی نماینده نیشابور و فیروزه از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

 

    انتخاب ناظران در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل:

 • انتخاب دو نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات عالی گزینش (در اجرای بند(۴) ماده(۴) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴)
 • انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون شوراها و امورداخلی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز‌زدایی از تهران (در اجرای بند (۱۲) ماده (۲) قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب ۶/۲/۱۳۹۴)
 • انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو در ‌ دبیرخانه‌ دائمی‌ کنفرانس‌های ‌بین‌المللی‌ فلسطین (در اجرای ‌قانون ‌اصلاح‌ماده (۱) ‌قانون‌ حمایت‌ از انقلاب‌ اسلامی مردم فلسطین مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۴)
 • انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو در کمیته‌ اجراء و پیگیری‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ جهت‌ حمایت ‌از انقلاب‌ اسلامی ‌مردم ‌فلسطین(در اجرای ‌ماده(۵) قانون‌ حمایت‌ از انقلاب‌ اسلامی مردم ‌فلسطین‌ مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹)    
 • انتخاب دونفر از اعضاء کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورای عالی‌نظام‌پزشکی (در اجرای بند (ب) ماده ۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳)
 • انتخاب یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد مجمع استان در کمیته هماهنگی اشتغال استانها (در اجرای بند(۱۵) ماده (۴) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱/۶/۱۳۷۷)
 • انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان عضو در شورای فرهنگ عمومی استانها (در اجرای بند (۵) ماده (۲) آیین نامه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 • انتخاب دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی ازنمایندگان حداکثر تایک هفته قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند(تاریخ انتخابات حداقل ۱۵روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد) به عنوان عضو درکمیسیون‌ صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت‌برفعالیت‌گروهها (در اجرای بند (۴) ماده(۱۰) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)
 • انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (در اجرای جزء (۷) بند “الف” ماده(۱) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب ۱۵/۶/۱۳۹۳)
 • انتخاب اعضای هیأت نظارت موضوع ماده (۱) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
 • انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ به ‌عنوان عضو در هیأت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملّت (موضوع بند(۱) ماده(۶) اساسنامه مؤسسه خبرگزاری خانه ملّت مصوب ۶/۵/۱۳۹۴ کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی)
مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر