کد خبر: 395140 A

هیات بررسی مصوبات دولت اعلام کرد؛

ایلنا: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در بررسی مصوبات قوه مجریه، ۶۷ مصوبه را تأیید و تنها یک مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۲۴ خرداد تا ۴ مرداد ماه سال جاری از مجموع ۶۸ تصویب نامه دولت، تعداد ۶۷ مصوبه عدم مغایر و یک مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.

تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۳۴۱۰۶/ت۵۲۸۱۴ک مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۵، موضوع «اشتغال به کار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی»، «با قطع نظر از ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی که مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر را پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا می‌داند، بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» -مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵- و ابلاغ آن به تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع شده و بنا به تصریح تبصره ۵ ذیل ماده واحده، ماده ۴۱ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»- مصوب ۱۳۸۴- نسخ شده است.

بنابراین متن مصوبه مذکور یعنی مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مبنی بر مجاز دانستن به کارگیری ۴ نفر از بازنشستگان در دستگاه های اجرایی، چون پس از منسوخ شدن ماده ۴۱ قانون الحاق و ابلاغ آن به دولت به تایید رئیس جمهور رسید، از این حیث که تایید مقام مذکور، موخر بر تاریخ تصویب، ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون مورد اشاره می باشد، مغایر قانون است.

مصوبات دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر