کد خبر: 392925 A

جنتی رییس کمیسیون تحقیق شد؛

ایلنا: بر اساس رأی گیری مخفی اعضای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری ترکیب اعضای هیئت رییسه کمیسیون‌های این مجلس انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، بر اساس رأی گیری مخفی اعضای کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری که صبح روز پنجشنبه برگزار شد، ترکیب اعضای هیئت رییسه کمیسیون‌ها به شرح زیر است:

۱. کمیسیون تحقیق (موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی)

احمد جنتی (رییس)

سیدمحمود هاشمی شاهرودی (نایب رییس اول)

 محمدعلی موحدی کرمانی (نایب رییس دوم)

 سیدابراهیم رییسی (منشی)

 سیدهاشم حسینی بوشهری (منشی)

 سیداحمد خاتمی (مخبر)

۲. کمیسیون ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی

 محمد مؤمن (رییس)

 مرتضی مقتدایی (نایب رییس اول)

سیدهاشم حسینی بوشهری (نایب رییس دوم)

 سیدابراهیم رییسی (منشی)

ابوالقاسم وافی (منشی)

 قربانعلی دری نجف آبادی (مخبر)

۳. کمیسیون آیین نامه (موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی)

احمد بهشتی (رییس)

 رضا رمضانی (نایب رییس اول)

 محسن اراکی (نایب رییس دوم)

محسن کازرون (منشی)

 عسکر دیرباز (منشی)

 محسن قمی (مخبر)

۴. کمیسیون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقیه

 حسن عالمی (رییس)

 محسن حیدری (نایب رییس اول)

 سید ابوالحسن مهدوی (نایب رییس دوم)

 عبدالکریم فرحانی (منشی)

 سیدرحیم توکل (منشی)

 محمود محمدی عراقی (مخبر)

۵. کمیسیون سیاسی – اجتماعی

 عبدالمحمود عبداللهی (رییس)

 محمدعلی تسخیری (نایب رییس اول)

 سیدمحمد حسینی شاهرودی (نایب رییس دوم)

 علیرضا اسلامیان (منشی)

 سیدمحمدمهدی میرباقری (منشی)

علی معلمی (مخبر)

همچنین جلسه کمیسیون امور مالی و اداری مجلس خبرگان رهبری عصر امروز برگزار خواهد شد.

مجلس خبرگان رهبری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر