کد خبر: 382924 A

با دستور معاون اول انجام شد؛

ایلنا: به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رییس‌جمهور دستور تشکیل کمیته سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست‌های دریافت شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.

ارسال این فهرست بنابه دستور هفته گذشته معاون اول رییس جمهور که اعضای هیات دولت را مکلف کرده بود تا فهرست مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را به فوریت و ظرف یک هفته تا تاریخ ٩۵/٣/٣١ ارسال نمایند، صورت گرفته است.

 

اسحاق جهانگیری فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی فیش حقوقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر