خبرگزاری کار ایران

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی شد

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار و ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشخص شد.

بر این اساس در جلسه امروز محمدرضا پورابراهیمی به عنوان رییس کمیسیون تعیین شد و همچنین سیدناصر موسوی لارگانی، سیدفرید موسوی به عنوان نواب رییس اول و دوم، حسینی شاهرودی، علی اسماعیلی به عنوان دبیر اول و دوم و کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انتخاب شدند.

 

کد خبر : ۳۸۲۴۱۴