کد خبر: 373531 A

جهت تامین نظر شورای نگهبان انجام شد؛

ایلنا: نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس نحوه اخذ رأی افرادی که قادر به رأی دادن نیستند را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا،  ماده الحاقی ۸ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را که در مورد بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه الکترونیکی است تصویب کردند.

ماده الحاقی ۹ این طرح نیز در مورد افرادی است که قادر به رأی دادن الکترونیکی نیستند که نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق،‌۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

ماده الحاقی ۸
در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تائید هیات نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیر الکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آ‌راء ماخوذه الکترونیکی و غیر الکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتا صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

تبصره-
در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.  

ماده الحاقی ۹
رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.

ماده الحاقی ۱۱
کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۸ هستند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتخابات الکترونیکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر