کد خبر: 338203 A

محجوب در گفت‌و‌گو با ایلنا:

ایلنا: دبیرکل خانه کارگر بابیان اینکه توسعه صرفاً یک مفهوم کمّی نیست و بایستی شاخصه های کیفیتی برای آن در نظر گرفته شود گفت: کسانی هم که مروّج دیدگاه اقتصاد سرمایه داری هستند معمولا متکی بر کمیت های غیر واقعی هستند.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا گفت: متاسفانه، ما اقتصادی داریم که به اندازه کافی قوی نیست و کسانی هم که مروّج دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری هستند و اقتصاد بازار آزاد را ترویج می‌کنند، متکی به اعداد و کمیّت‌هایی هستند به صورت محتمل حقیقت را به صورت کاذب یا به گونه‌ای دیگر بازتاب می‌دهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه انقلاب کردیم و اساس کار این بود که مانیفیستمان قانون اساسی باشد، در حال حاضر مثل اقتصادهای بحران‌زده سوسیالیستی، سعی می‌کنیم از نسخه‌های سرمایه‌داری که حتی نمی‌دانیم چقدر درست است، استفاده و به آن‌ها عمل کنیم.

دبیر کل خانه کارگر در ادامه گفت: نبایستی از نظر دور داشت که رشد، یک پدیده کمّی است که جز داده عددی، چیزی به ما نمی‌دهد. یعنی وقتی می‌خواهیم اندازه گیری کنیم، می‌گوییم رشد اقتصادی ما چقدراست؟

محجوب بابیان اینکه باید گفت توسعه صرفاً یک مفهوم کمّی نیست و بایستی شاخصه‌های کیفیتی برای آن در نظر گرفته شود، ادامه داد: به همین دلیل، این طور به نظر می‌رسد که مشکل ما، اساساً قانونگذاری نیست، بلکه مشکل ما اینجاست که دیدگاه ما، مبتنی بر مفاهیم کمی رشد است و در عمل به مفاهیم کیفی توسعه اهمیت داده نمی‌شود.

وی در ادامه در رابطه با لزوم تعیین اولویت‌ها در تدوین برنامه‌های اقتصادی گفت: اوضاع وقتی می‌تواند تغییر کند که ما روش فعلی قانونگذاری را عوض کنیم و به جای توجه به شاخص‌های عددی و کمی به اولویت کیفی و برخاسته از نیاز جامعه توجه کنیم.

وی ادامه داد: باید تمرکز‌ها و اولویت‌های ویژه‌ای درنظربگیریم و در آن اولویت‌ها، بر این نکته، که مجلس حتماً می‌تواند سبب تاثیرگذاری بر اجرای کارهای بر زمین مانده شود، تمرکز کنیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تشریح نقش پراهمیت قوه مقننه افزود: دولت برای توسعه، برنامه‌های پنج‌ساله می‌نویسد؛ و ارائه می‌کند و چکش‌کاری، عرضه، هدایت و نظارت بر آن، بر عهده نمایندگان مجلس که بتواند است با توجه به شرایط روز و نیازهای اقشار جامعه امکان تحقق افق‌های توسعه دولت‌ها را فراهم کند.

علیرضا محجوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر