کد خبر: 298611 A

منصوری آرانی در گفت‌وگو ایلنا:

ایلنا: عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام گفت: کمیسیون ویژه بحث‌های مربوط به فناوری هسته‌ای را به صورت عام دنبال خواهدکرد و بررسی برجام تنها یکی از این موارد خواهدبود.

عباسعلی منصوری آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام، اعلام کرد: باوجود حضور نمایندگان از جریانهای مختلف سیاسی و با دیدگاه‌های متفاوت در کمیسیون ویژه، باتوجه به این‌که همه نمایندگان متعهد به نظام و انقلاب و وحدت ملی هستند، امیدواریم بتوانیم در راستای منافع ملی تصمیم‌گیری کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: تفاوت میان نمایندگان بنابر دیدگاه‌های جناحی‌شان کاملاً طبیعی است اما زمانی که بحث منافع ملی به میان می‌آید، مباحث جناحی به کنار رفته و همه نمایندگان به اتفاق بر روی مباحثی کار می‌کنند که نظام طلب می‌کند.

نمایده مردم کاشان و آران و بیدگل در توضیح نحوه بررسی برجام در کمیسیون ویژه‌، خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژه بحث‌های مربوط به فناوری هسته‌ای را به صورت عام دنبال می‌کند و بررسی برجام تنها یکی از این موارد خواهد بود.

منصوری آرانی در پایان ضمن تکذیب اعمال فشار به دولت برای ارائه لایحه به مجلس از طریق تشکیل کمیسیون ویژه، تصریح کرد: ارتباطی میان تشکیل کمیسیون ویژه و ارائه لایحه ازسوی دولت وجود ندارد. تشکیل کمسیون ویژه بنابر ماده 44 آیین‌نامه مجلس کاملاً قانونی است و ارتباطی با مسائلی از این دست ندارد.

عباسعلی منصوری آرانی بررسی برجام کمیسیون ویژه بررسی برجام
نرم افزار موبایل ایلنا