کد خبر: 295543 A

روز سه شنبه؛

ایلنا: معاون سابق رییس جمهور سابق روز گذشته با وکلای خود دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق پس از 56 روز بازداشت موقت در زندان اوین ، صبح روز سه شنبه اجازه یافت با سید عادل حیدری وکیل قانونی خود ملاقات کند.

حیدری پس از این ملاقات ، وضعیت جسمی موکل خود را نامساعد توصیف کرد و در این زمینه نگرانی خود را مورد تاکید قرار داد.

سید عادل حیدری و سید علی اصغر حسینی وکلای قانونی آقای بقایی بر این باورند که بازداشت موقت آقای حمید بقایی و تمدید آن وجاهت قانونی ندارد.

وکلای معاون اجرایی رئیس جمهور سابق تصریح کردند که با وجود درخواست های مکرر مبنی بر ضرورت انجام ملاقات با موکل خود در زندان ، پس از گذشت 56 روز از بازداشت آقای بقایی، سرانجام روز گذشته موفق به ملاقات وی شدند.

این در حالی است که طی این مدت طولانی، فقط چهار جلسه رسیدگی در بازپرسی تشکیل شده است که آخرین جلسه در روز 22 تیرماه گذشته برگزار شده و در بیست روز گذشته نیز هیچ بازجویی جدیدی در محل بازپرسی از ایشان صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از دولت بهار،  وکلای آقای بقایی ناخرسندی خود را از کندی روند رسیدگی قضایی نسبت به این پرونده ، ابراز داشتند و تاکید کردند که افکار عمومی به دنبال نتیجه حاصل از رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده مزبور است و این امر ایجاب میکند که ضمن تسریع در روند رسیدگی بر اساس قانون، حقوق موکلشان مورد توجه قرار گیرد.

حمید رضا بقایی بازداشت بقایی
نرم افزار موبایل ایلنا