کد خبر: 295465 A

ولایتی در همایش بین المللی مشروطیت در تبریز:

ایلنا: رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم ایران همواره در برابر زیاده خواهی های دشمنان ایستاده اند.

به گزارش ایلنا٬ علی اکبر ولایتی صبح روز چهارشنبه 14 مردادماه در دومین کنفرانس بین المللی از نهضت مشروطیت تا قیام 29 بهمن تبریز و پیروزی انقلاب به عنوان میهمان ویژه شرکت کرد و گفت: ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺧﻮاﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﺴﺘﺎﺩﻩ اﻧﺪ و امروز هم با عزت و افتخار مسیر رشد و تعالی را با هدایت و رهبری مقام معطم رهبری ادامه می دهند.

مشاور مقام معطم رهبری در امور بین الملل به موضوعات منطقه ای هم اشاره و گفت: اﻳﺮاﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻴﺴﺖ و فارع از صرورت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ کشور اﻳﺠﺎﺏ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ و در این زمینه تردید وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد : ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﺮﻕ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻂﺮ ﻣﻴﺮﻭﺩ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ دیگر از ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻆﺮ ﻣﺮﺩﻡ و یقینا به نتیجه نخواهد رسید چرا که ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻬﺎ ﺭا ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻴ ﻜﻨﻨﺪ ﻧﻤﻴﺮﻭﻧﺪ

و حتما اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺸﺎﺭ اﺳﺪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ قبل و اعاز بحران اﺳﺖ و در برابر ﺩاﻋﺸﻲ ﻫﺎ که ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻌﺜﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ایستادگی می کند و ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ اﻳﺮاﻥ اﺯ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻋﺮاﻕ و ﻳﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ.دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی همچنین به مباحث مرتبط با توافق هسته ای اشاره نمود و گفت: موضوع ﻫﺴﺘﻪ اﻱ اﺯ اﺑﺘﺪا تحت ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩاﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ و ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﺬاﻛﺮاﺕ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ ﺭﻓﺖ و امروز و ﺑﻌﺪ اﺯ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ اﻱ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺩﺭ اﺟﺮاﻱ ﺁﻥ اﺳﺖ چرا که ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺪﻋﻬﺪﻱ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ و هر چند که ما با غربی ها ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ اﻣﺎ اﺯ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺫﻭﻕ ﺯﺩﻩ هم ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﻢ .رییس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود:باید قدر منزلت و استقلال کشور را که به برکت امام و رهبری ایجاد شده و بدانیم ود تاریخ سابقه ندارد که یک کشور در یک طرف و شش کشور در طرف دیگر بنشینند و مداکره نمایند.وی در همین ارتباط افزود:اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ چنین دستاوردهایی در حوزه های مختلف به دست نمی امد و اﻳﺮاﻥ اﻭﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮﮊﻱ ﻫﺴﺘﻪ اﻱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

علی اکبر ولایتی همایش بین المللی مشروطیت در تبریز
نرم افزار موبایل ایلنا