کد خبر: 272427 A

ایلنا: جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با حضور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین ساعت ۱۸ روز شنبه با حضور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی در دفتر مرکزی جام برگزار خواهد شد. 

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی سمت دبیر کلی جامعه اسلامی مهندسین را به عهده دارد.

جامعه اسلامی مهندسین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر