کد خبر: 272383 A

ایلنا: سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی تعیین شد.

به گزارش ایلنا، با تصمیم هیئت وزیران، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی تعیین شد. 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح)، به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی تعیین می‌شود. 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۰ /۱ /۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح المللی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر