خبرگزاری کار ایران

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور مطرح کرد:

دلایل عمده حمله نظامی عربستان به یمن

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با اشاره به حمله نظامی عربستان به یمن، توصیه کرد اعراب راه‌های منطقی‌تری را برای رفع نگرانی‌های خود به کار گیرند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر حمید ابوطالبی در خصوص این تجاوز آشکار به یمن این سوالات را مطرح کرد ه است که:

آیاحمله ثروتمند‌ترین کشورعرب به فقیر‌ترین کشورمنطقه، وکشتاربیگناهانی که هیچ چیزبرای از دست دادن ندارند، گامی درجهت حفظ امنیت وثبات منطقه است؟

آیا این باور اتحادیه عرب که حمله نظامی به جهت عدم پذیرش مذاکره تحت سیطره عربستان توسط حوثی هااجتناب ناپذیر است، مشروعیت حمله را توجیه می‌کند؟

آیا عربستان می‌تواند اقدامات متناقض خود درحمایت از تحولات مصر پس از مرسی از یکسو را با حمایت از رییس جمهور یمن ازسوی دیگر، توجیه منطقی کند؟

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری معتقد است نگرانی عربستان و مصر، ناشی از سه ضرورت عمده برای آن کشور‌ها است: نخست، ضرورت ایجاد دوباره وحدت ملی، ازطریق درگیری نظامی با حمله به یمن. دوم، ضرورت ایجاد هارمونی در سیاست خارجی بحرانی عربستان با اقدامات ناهماهنگ و ضد و نقیض از طریق قدرت نمایی بحران آفرین؛ و سوم ضرورت رفع نگرانی‌های امنیتی داخلی ازطریق امنیت زدایی منطقه‌ای.

ابوطالبی در پایان توصیه کرده اعراب بهتر است راه‌های منطقی‌تری برای رفع این نگرانی‌ها بکارگیرند؛ راه هایی که لزوما از دهانه توپ و پرواز هواپیماهای جنگی نمی‌گذرد.

کد خبر : ۲۶۲۱۶۵