خبرگزاری کار ایران

| 05:38   
کد خبر : ۱۳۹۷۸۳۶
نورانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا:

حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و صلح، چهار مانع نفوذ و مداخله بیگانگان است

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: برخی می‌دانند ورود به گفت‌وگوی واقعا موثر، یعنی گرفتن فرصت‌های رانتی از آنها، برای همین تا جای ممکن از ورود به حوزه گفت‌وگو و حاکمیت انصاف، منطق و عدالت گریزانند.

حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و صلح، چهار مانع نفوذ و مداخله بیگانگان است

حسین نورانی‌نژاد قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ضعف‌های کشور در نقاط بحران‌سازی که رهبری به آن اشاره کردند گفت: بسیاری از کشورها و ملت‌ها ممکن است رقبا یا دشمنانی داشته باشند. این مساله در منطقه مستعد بحران و تنش خاورمیانه طبعا شدیدتر است و برای کشوری با سابقه نفوذ در خارج از مرزهای خود مانند ایران، باز به نحو مضاعف تشدید می‌شود. برخی از این ویژگی ها مانند حضور ما در منطقه پرتنش خاور میانه قابل تغییر نیست اما ایجاد عدالت، توسعه، عدم تبعیض، و افزایش رضایت و مشارکت در بین شهروندان به عنوان مانع اصلی مقابله با بدخواهی دشمنان، دست خودمان و مشخصا حاکمیت است. 

وی افزود: مشخصا اگر چهار عامل حاکمیت قانون به عنوان سیستم، دموکراسی به عنوان مکانیزم، حقوق بشر به عنوان محتوا و صلح به عنوان قالب رابطه در هر حکومتی رعایت شود و دولت ملی محقق باشد، راه چندانی برای نفوذ و مداخله بیگانه نمی‌ماند و در آن صورت، تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی هم نه تهدید، که یک فرصت برای افزایش ظرفیت‌های درونی و تمرین مدارا در ایران خواهد بود. 

نورانی‌نژاد در پاسخ به این سوال که در حوزه زنان چه کم کاری‌هایی صورت گرفته که اینگونه دستمایه بحران‌سازی دشمن قرار گرفته است، گفت: مساله مهم این است که عرف جامعه از قوانین موجود در این حوزه جلوتر است و این مساله احساس تبعیض و نابرابری را در بین اکثر زنان تشدید کرده و حتی مردان آزادی‌خواه و برابری‌خواه را هم نسبت به آن حساس کرده است. هنجار اجتماعی و فرهنگی از عرف جامعه برمی‌آید و اگر قانون مخالف این هنجار باشد، از سوی جامعه ناهنجاری برداشت می‌شود و حرمتش شکسته می‌شود. 

وی افزود: تعبیر کم‌کاری تبلیغاتی و فرهنگی برای جا انداختن این قوانین هم به هیج وجه قابل قبول نیست. اتفاقا با تورم تبلیغ و توجیه برای جا انداختن باور و فرهنگ رسمی هم مواجهیم که خود به جری‌تر کردن بخشی از جامعه انجامیده است. در واقع مشکل در تعارض بین قوانین غیر منعطف رسمی و فرهنگ مدارای واقعا موجود در جامعه است. به بیان دیگر درون جامعه مشکل چندانی نیست ولی اصرار ساختار رسمی بر اعمال ارزش‌های خود، تعادل قابل دستیابی توسط مردم را به هم می‌زند. 

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال که در حوزه قومیت‌ها و مذاهب چه کاستی‌های وجود دارد که باید برطرف شود، گفت: اگرچه شکاف‌های قومی و عدم توسعه متوازن بین مرکز و مناطق قومی قابل کتمان نیست ولی عامل اعتقادی و مذهبی موثرتر از عامل قومی است. حداقل این که تبعیض قومی در قوانین ما وجود ندارد.

نورانی‌نژاد در پاسخ به این سوال  که راه حل نواقص موجود در این حوزه‌ها از نظر شما چیست؟ گفت: اصلاح رویکردی، اصلاح ساختار و قوانین از جمله‌ راهکارهای کاهش نواقص موجود است. گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع افزایش رضایت عمومی و تحقق دولت و حاکمیت ملی، مواردی است که دست خودمان است و هیچ دولت و دشمن خارجی هم نمی‌تواند مانع آن شود. 

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال  که به طور مثال در ماجرای وقایع سال گذشته چرا با وجود هشدارهایی که در خصوص ضعف روش‌های امر به معروف و نهی از منکر داده شده بود توجه جدی به این مسائل صورت نگرفت؟ گفت: قانون حجاب و نحوه اعمال آن از طریق گشت ارشاد معلوم بود که به بحران می‌انجامد و اصلا به هوش زیادی برای پیش‌بینی آن نیاز نبود. اما گره خوردن حیثیت برخی جریان ها به آن، موجب مقاومتشان در برابر تغییر شد و نهایتا کشور را به آشوب و بحران کشانید. 

نورانی‌نژاد در پاسخ به این سوال چرا با وجود تاکید مسئولان بر ضرورت گفت‌وگو همواره شاهد توجه مقطعی به این مقوله هستیم و همچنان در زمینه گفتگوی دوطرفه میان مردم و مسئولان تا حدودی زیادی احساس خلا می‌شود، گفت: به دلیل آنکه برخی جریان‌ها، ورود به گفت‌وگوی واقعا موثر را معادل گرفتن فرصت‌های رانتی از خودشان می‌دانند، برای همین تا جای ممکن از ورود به گفت‌وگو و حاکمیت انصاف، منطق و عدالت گریزانند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    پیشنهاد امروز