خبرگزاری کار ایران

| 23:20   
کد خبر : ۱۳۷۶۵۰۵
قالیباف در مجمع مجالس آسیایی:

اجازه‌ی اهانت به کتب آسمانی و مقدسات دینی با هر توجیهی از سوی دولت سوئد پذیرفتنی نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:اجازه‌ی اهانت به کتب آسمانی، مقدسات دینی و قرآن کریم با هر توجیهی از سوی دولت سوئد پذیرفتنی نیست. دموکراسی و آزادی خواندن اینگونه اقدامات نیز منجر به جریحه دار شدن احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان خواهد شد.

اجازه‌ی اهانت به کتب آسمانی و مقدسات دینی با هر توجیهی از سوی دولت سوئد پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست کمیته دائمی بودجه و برنامه‌ریزی و دومین نشست کارگروه اسناد پایه مجمع مجالس آسیایی طی سخنانی بر لزوم بهره‌گیری کشورهای قاره آسیا از فرصت تاریخی قرار گرفتن به عنوان کـانون تحولات ژئوپولتیک جهانی قرار گرفته و استفاده از موقعیتِ محوری در صحنه بین المللی که این قاره را به کانونِ قدرتِ اقتصادی نظام بین‌الملل تبدیل کرده، تاکید کرد.

متن کامل سخنان رییس مجلس به شرح ذیل است: 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

رؤسای محترم هیأت های نمایندگی مجالس،

خانم ها و آقایان،

در ابتدا مایلم مراتب خرسندی و تشکر خود را  از شرکت کنندگان در نشستِ کمیته دائمی برنامه ریزی و بودجهِ مجمعِ پارلمان‌هایِ آسیایی که دعوت مجلس شورای اسلامی را پذیرا شده و در این نشست شرکت کرده اند، ابراز نمایم. فرصت حاضر را غنیمت شمرده، مراتب قدردانی خود را از دبیرکلِ محترمِ مجمع مجالس آسیایی و همکاران ایشان برای تلاش آنان در امر برنامه ریزی نشست و تهیه اسناد آن اعلام می‌دارم. امیدوارم دستاورد این نشست برداشتن گام‌هایی مؤثر، در راستایِ تقویتِ همکاری و همدلی میان پارلمان‌های عضو مجمع مجالس آسیایی باشد. 

همکاران گرامی،

امروزه قاره کهن آسیا با برخورداری از مولفـه هـا و مشخـصه های نقـشِ آفـرینِ تاریخی، تمدنی، فرهنگی و اقتصادی در کـانون تحولات ژئوپولتیک جهانی قرار گرفته و از موقعیتِ محوری در صحنه بین المللی برخوردار شده اسـت. حضور تمدنهای کهن، جابه‌جایی تدریجی و مستمر مرکز ثقل قدرت جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و پیش بینی تبدیل قاره آسیا به کانونِ قدرتِ اقتصادی نظام بین‌الملل، سبب شده است تا توصیف سَده بیست و یکم در قالب تعبیر «سده آسیایی» در ادبیات سیاست بین‌الملل این دوران رواج گسترده‌ای یابد. بر این اساس، کشورهای آسیایی می‌توانند مکمل یکدیگر گشته و آسیایی‌ها را از هویتی متمایز در قالب «وحدت در کثرت» در سده جاری برخوردار سازند. 

حضار گرامی،

آنچه که امروز در قالب چرخشِ قدرت در نظام بین الملل شاهد هستیم، می‌تواند زمینه ساز فراخوان آسیایی برای بازنگری و تجدیـدِ ساختارِ نهادهای بین‌المللی هماننـد سـازمان ملـل متحد به ویژه در ساختارهای اقتـصاد، تجـارت و نظام مالی بین‌المللی و نهادهـای مربوطه شود. از این رو، بازگشت آسیا به مرکز سیاست جهانی و قدرت یابی اقتـصادی و سیاسـی این قاره یکی از مهمترین چالشهای نظام بین المللِ غرب محور در سـده بیـست و یکـم بـه شمار می آید که در صورت تحقق، به فصلی نوین از تاریخ قدرت نمایی جهانی قاره آسیا منتهی خواهد شد. بر این اساس، راه دستیابی به این هدف عالی و مدیریت این چـرخشِ تـاریخی نهادینـه سـازیِ همکاریهای چند جانبه در بستر همگرایی منطقه ای است. این همگرایی، یک امکان و به تعبیر شایسته تر یک اولویت اساسی برای آسیایی‌ها در دوران "سده آسیایی" است که میبایستی  بر هویتیـابی مـشترک اسـتوار گردیده و سـازوکارها و نهادهـای قارهای در این مسیر تاسیس شوند. این سازوکارها باید قـادر بـه حـل مسائل منطقه ای بودهو افزایش انسجام و هماهنگی منطقه‌‌‌‌ای را موجب گردند. یکی از این سازوکارها، «مجمع مجالس آسیایی» به عنوان یک نهاد با تجربه و   با سابقه آسیایی می باشد که امیدوارم این نشست گام مهمی در امر افزایش کارآمدی این نهاد در آسـیب‌شناسـی و شناسـایی نقاط قوت و ضعف منطقه گرایی آسیا به منظور توسعه همکاری های بین قـاره‌ای و ارتقـاء جایگـاه جهـانی آسـیا باشد. 

نمایندگان محترم،

یکی از وجوه تنوع و تکثر در قاره تاریخی آسیا، گرایش به ادیان است. همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف جهان، از جمله‌ی عوامل مهم برای بقای بشریت و تقویت فرهنگ صلح، امنیت، تساهل و تسامح است. تعامل میان ادیان و مذاهب مختلف در جهت تقویت همگرایی و همکاری متقابل میان ملتهای جهان، نقش اساسی ایفا میکند. 

مطابق با آنچه در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، هر نوع اهانت و هتک حرمتِ مذهبی و هر رفتار غیرقانونی علیه افراد و گروه‌ها به دلیل مذهب، غیرمجاز و ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که در مواردی مشاهده میشود، مدعیان حقوق بشر به بهانه آزادیِ بیان حتی در محکوم کردن اینگونه اقدامات که بر خلاف نص صریح قوانین بین المللی است، از خود سلب مسئولیت میکنند. در شرایطی که محترم شمردن عقاید و مقدسات و هر آنچه که جزء ارزشهای تمامی جوامع انسانی است، از حقوق اولیهی افراد به شمار میرود. 

بنابراین در جهان امروز با وجود دیدگاه ها، فرهنگ ها و تمدن های متفاوت احترام به ادیان و ارزش های دینی یک وظیفه همگانی است. اقدام شنیعِ اخیر، درخصوص هتک حرمت به قرآن کریم که در کشور سوئد صورت گرفت با احترام به ارزش‌های دینی، در تضاد کامل قرار دارد. این اقدام به طور قوی توسط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی محکوم می گردد.

اجازه‌ی اهانت به کتب آسمانی، مقدسات دینی و قرآن کریم با هر توجیهی از سوی دولت سوئد پذیرفتنی نیست. دموکراسی و آزادی خواندن اینگونه اقدامات نیز منجر به جریحه دار شدن احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان خواهد شد.

در این راستا جمهوری اسلامی ایران از کشور سوئد و دیگر کشورهای غربیِ مدعیِ دموکراسی انتظار دارد تا با تصویب قوانینی نسبت به حفظ حرمت مقدسات دینی اقدام نمایند تا در آینده، دیگر شاهد اینگونه اقدامات وهنآمیز که منجر به ایجاد اختلاف میان پیروان ادیان مختلف می گردد، نباشیم.

حضار محترم، 

تشدید اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها درکرانه باختری و نوار غزه طی ماه های اخیر و قتل عامِ کودکان، زنان و سالخوردگانِ مظلومِ فلسطینی و نیز تخریب اموال و منازل فلسطین‌یان از مصادیق بارز جنایت سازمان‌یافته و تروریسم است. در یورش و تجاوز اخیر صهیونیست‌ها به اردوگاه ۱۳ هزار نفری جَنین، نظامیان صهیونیستی زیرساخت‌های حیاتی شهر از جمله مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و تاسیسات انتقال آب آشامیدنی و فاضلاب را هدف قرار دادند و در طی این تجاوزِ ظالمانه ده ها مبارز فلسطینی شهید و صدها نفر مجروح شدند که در میان شهدا ۴ نوجوان زیر ۱۸ سال قرار داشت. این اقدامات ظالمانه که طی ۲۰ سال گذشته بزرگترین یورش اشغالگران به کرانه باختری محسوب می شود، در حالی صورت می گیرد که تنها جرم مردم مقاوم جنین، مقابله با تجاوزات این رژیم نامشروع و کودک کش بوده است که با محاصره غیرانسانی اردوگاه و با شلیک گاز اشک آور و تهدید به بمباران منازل، ۴ هزار فلسطینی را مجبور به ترک منازل خود نمودند. امروز کابینه تندرو و افراطی نتانیاهو که ماه ها است درگیر اعتراضات و نا امنی های داخلی است چاره ای ندارد تا برای فرار از ناامنی‌های گسترده، در مقابلِ قدرت روبه ‌رشد مقاومت و نشان دادن توانمندی‌های واهی خود، دست به چنین اقدامات و جنایاتی  بزند؛ اما در عین حال محافل غربی و آمریکایی همواره همانند دهه های گذشته در مقابل جنایات رژیم موقت صهیونیستی موضع حمایتی و یا منفعلانه داشته اند.در عین حال در طرف مقابل ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین اینبار نیز همانند تجاوزات گذشته با ایستادگی و پایداری در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی اشغالگران را وادار به عقب نشینی کامل از شهر جنین و اردوگاه نمودند و پیروزی دیگری را رقم زدند و بار دیگر اثبات نمودند که تنها راه مقابله با اشغالگران و احقاق حق و آزادیِ سرزمین های تحت اشغال فلسطین با پایداری و مقاومت، میسر می گردد.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران از تمامی کشورهای اسلامی و همچنین  نهادها و کشورهای حامی آرمان فلسطین و گروه های حقوق بشری و آحاد جوامع و ملل حق طلب، آزاده و ظلم‌ستیز می خواهد تا با قرارگیری در کنار ملت مظلوم، ستمدیده و مقتدر فلسطین در دفاع از حقوق آنها اقدام، و رژیم صهیونیستی را در قبال ارتکاب این جنایات و اقدامات ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی  پاسخگو نمایند.

صلح پایدار تنها با راه حلی مبتنی بر رفع تجاوز صهیونیسم از سرزمین های اسلامی، تضمین و تحکیم حقوق مسلم مردم فلسطین از جمله حق بازگشت کلیه فلسطینی‌های رانده شده از وطن به سرزمین مادری خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف میسر خواهد بود و در این مسیر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تاکید بر مقاومت مردمی فلسطین از راه حل دموکراتیک مبتنی بر برگزاری یک همه‌پرسی فراگیر با حضور همه مردم فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی در اولین زمان ممکن جهت تعیین سرنوشت آنان حمایت می کند.

همکاران گرامی، 

در پایان، اینجانب به نمایندگی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران آمادگی کامل پارلمان جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری و تعامل فعال و هدفمند با همتایان خویش در مجالس دیگرِ منطقه در رهیافت ارزشمند تقویت همگرائی و دستیابی به اهداف مشترک خویش در سطح آسیا اعلام می کنم. بدیهی است در دیدار با رؤسای محترم هیات های پارلمانی شرکت کننده در این نشست، در خصوص موضوعات مهمِ کاری و برنامه های قابل اجرا در چارچوب مجمع مجالس آسیایی تبادل نظر خواهیم کرد. متشکرم.

 

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    پیشنهاد امروز