کد خبر: 1335067 A

در جریان بررسی لایحه ۱۴۰۲ تصویب شد؛

واریز ۱۰ درصد درآمدهای حاصل از جریمه راهور و خدمات قضائی و هزینه دادرسی به خزانه داری کل کشور

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا خزانه‌داری کل کشور ۱۰ درصد از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی پلیس راهور و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف ۷ هزار میلیارد ریال را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

واریز ۱۰ درصد درآمدهای حاصل از جریمه راهور و خدمات قضائی و هزینه دادرسی به خزانه داری کل کشور

به گزارش ایلنا، در نشست علنی نوبت  دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ ‌شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ردیف های ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند.

براساس ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.

براساس ردیف ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد(۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین با بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (د) تبصره مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

انتهای پیام/
پلیس راهور تعزیرات قانون قوه قضائیه لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر