کد خبر: 1239936 A

علی ربیعی:

سخنگوی دولت تدبیر و امید گفت: هیچ دوره ای مثل این دوره ما به دعایی ها نیاز نداشته ایم و نداریم. بسیار به منش و خلق دعایی در این دورانی که خیلی چیزها دلگیری دارد و امیدبخشی نمی کند، نیاز داریم.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در مراسم وداع با پیکر مرحوم دعایی گفت: به اعتقاد من صحبت کردن در مورد آقای دعایی دو وجه دارد؛ یکی وجه اخلاقی و خصوصیات فردی ایشان و دیگر اینکه نمی توانیم نقش سیاسی و اجتماعی اش را نبینیم و پیرامون مرحوم دعایی حق مطلب را ادا کرده باشیم.

سخنگوی دولت دوازدهم با اشاره به اینکه دعایی مهربان و اخلاقمدار بود، تأکید کرد: من یادداشتی نوشتم و گفتم بعضی آدم ها در نقش یک فرد عمل نمی کنند و به یک نهاد تبدیل می شوند. در حقیقت زنده یاد دعایی نهادی از مردمداری و میانجی گری اجتماعی بود. نقش اجتماعی که از خصوصیات فردی این مرحوم نشأت گرفته بود، گمشده این روزهای ایران ما است.

وی افزود: آدم هایی که خودشان مرکز اجماع می شوند و مثل یک نهاد می ایستند و آدم ها به آنها تکیه می دهند. از هر مشرب و گروهی می توانند به او مراجعه کنند و چه قدر ما کم داریم آدم هایی که همه بتوانند به آنها تکیه کنند؛ آدم هایی که اجماع ساز باشند، همراه با اینکه چیزی از هیچ کس نخواهند و آنچه در توان خودشان هست با عشق و محبت و مهربانی به دیگران بدهند.

ربیعی اظهار داشت: ۱۰ روز پیش بود که با جمعی از دوستان رسانه ای می خواستیم به دیدار آقای ظریف برویم. حدود ۲۵ نفر از دوستان رسانه ای به روزنامه اطلاعات رفتیم و چه قدر تلخ است این روزها صحبت کنیم از عشقی که به صد سالگی اطلاعات ابراز می کرد و دلش می خواست جشن ۱۰۰ سالگی اطلاعات را هم داشته باشد.

وی یادآور شد: در حقیقت می توانیم بگوییم روزنامه دعایی منبع پخش خیر و برکت و اخلاق بود. هیچ کس نشنید که کسی از این روزنامه آزرده باشد. آنچه که امروز نفرت پراکنی، کوبیدن همدیگر و حذف کردن هست، درست نقطه مقابل آن مرحوم دعایی به عنوان نه تنها یک فرد، بلکه یک نهاد عمل می کرد. بدون شک فقدانش ضایعه ای نه تنها برای جامعه رسانه ای، برای جامعه سیاسی و فعالان اجتماعی ما است؛ دلسوزی می کرد برای هرکسی که دچار مشکل بود.

سخنگوی سابق دولت تأکید کرد: هیچ دوره ای مثل این دوره ما به دعایی ها نیاز نداشته ایم و نداریم. بسیار به منش و خلق دعایی در این دورانی که خیلی چیزها دلگیری دارد و امیدبخشی نمی کند، نیاز داریم.

انتهای پیام/
علی ربیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر