کد خبر: 217123 A

استاندار تهران:

تا کنون هیچ درخواستی برای مجوز به فرمانداری تهران ارسال نشده است و این تجمع برای دولت موضوعیت قانونی ندارد. با این همه ما حرکات غیرانسانی نظیر اسید پاشی را به شدت محکوم می کنیم و دستگاه امنیتی و قضایی نیز تمام تلاش خود را برای برخورد جدی با این مسئله به کار بسته است.

استاندار تهران گفت: هر تجمعی در استان تهران اگر بخواهد شکل بگیرد، باید مراحل قانونی خود را طی کرده و با دریافت مجوز قانونی از وزارت کشور و یا فرمانداری اقدام به تجمع کند.

به گزارش ایلنا، سید حسین هاشمی در واکنش به تحرک برخی مبنی بر تجمع مردمی در اعتراض به حوادثناگوار اسیدپاشی در اصفهان اظهار داشت: برای هر حرکت اجتماعی و سیاسی چه از جانب تشکل های مردم نهاد و چه از جانب احزاب سیاسی مجوز تعلق می گیرد ولی باید روال قانونی را در هر صورت مدنظر قرار داد.

استاندار تهران تصریح کرد: تا کنون هیچ درخواستی برای مجوز به فرمانداری تهران ارسال نشده است و این تجمع برای دولت موضوعیت قانونی ندارد. با این همه ما حرکات غیرانسانی نظیر اسید پاشی را به شدت محکوم می کنیم و دستگاه امنیتی و قضایی نیز تمام تلاش خود را برای برخورد جدی با این مسئله به کار بسته است.

اجتماعی و سیاسی احزاب سیاسی استان تهران اصفهان دولت وزارت کشور تهران قانونی مجوز تجمعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر