کد خبر: 217042 A

آیت الله مظاهری در دیدار با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور:

چنین اعمال خشونت‌باری که زشتی و وقاحت آن نه‌تنها باعثصدمۀ جبران‌ناپذیر به مصدومان و تهدید امنیت روانی اجتماع، بلکه باعثخدشه به آبروی بین‌المللی یک شهر و کشور است، باید از سوی دستگاه‌های مسئول با سرعت و دقت مورد بررسی جدی قرار گرفته و عامل یا عوامل آن کشف و قاطعانه به مجازات برسند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در رابطه با حادثۀ غیرانسانی اسیدپاشی در اصفهان با آیت الله مظاهری دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله مظاهری در دیدار با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، ضمن اظهار تأسف و انزجار شدید از حادثۀ غیرانسانی اسیدپاشی در اصفهان، این حرکت را با هر قصد و نیتی که انجام شود، یک عمل فراتر از جنایت برشمرده و تصریح کردند: چنین اعمال خشونت‌باری که زشتی و وقاحت آن نه‌تنها باعثصدمۀ جبران‌ناپذیر به مصدومان و تهدید امنیت روانی اجتماع، بلکه باعثخدشه به آبروی بین‌المللی یک شهر و کشور است، باید از سوی دستگاه‌های مسئول با سرعت و دقت مورد بررسی جدّی قرار گرفته و عامل یا عوامل آن کشف و قاطعانه به مجازات برسند.

آیت‌الله مظاهری با اشاره به حجم وسیع تبلیغات سوء بیگانگان و رسانه‌های دشمنان معاند با اسلام و ایران در این‌باره، خصوصاً در فضای مجازی و همچنین شایعات بی‌پایه و اساس در برخی از سایت‌های خبری داخلی، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در بررسی، کشف و مقابله با این حرکت غیرانسانی و نیز خبر رسانی صحیح در این زمینه تأکید کرده و افزودند: همان‌گونه که قبلاً نیز از مسئولان مختلف انتظامی و امنیتی خواسته‌ایم باز هم از مسئولان محترم می‌خواهم تا هرچه سریع‌تر این موضوع را حل و فصل نموده و به نگرانی‌های مردم بزرگوار و مؤمن اصفهان خاتمه دهند.

اصفهان ایران تبلیغات خشونت رسانه فضای مجازی معاون وزیر کشور بررسی دقت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر