کد خبر: 212845 A

آیت الله مصباح یزدی:

نکه عده‌ای می‌آیند و می‌گویند «حالا بیخال ما که کمک کردیم تا آقا به چنین مرحله‌ای برسد چگونه از او تبعیت کنیم؟» باید در پاسخ‌شان گفت که در زمان پیامبران نیز مگر مردم پیامبر را پیامبر یا علی(ع) را علی(ع) کردند که نخواهند از او تبعیت کنند. بلکه این یک نعمت و شناخت و معرفت الهی بود که مردم از وجودچنین ارزش‌های مطلع شدند.

آیت‌الله مصباح یزدی با اشاره به هدف اصولگرایان در روش، منش و بینش، گفت: ادعا ما این است که می‌خواهیم از انحرافات و نوسانات زشت دوری کنیم برای این ادعا سه شرط وجود دارد که اگر ما بر رعایت این اصول پایبند باشیم ۹۹ درصد مسوولیت ما تضمین می‌شود ولی اگر از ابتدا و هر روز یک حرفی بزنیم و سپس آن حرف را تکذیب کنیم و یاهر روز به سلیقه خود یا دیگران تصمیم گیری کنیم، چنین امری محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله مصباح یزدی در جلسه وحدت اصولگرایی با تاکید سه اصل مهم روش، منش و بینش تصریح کرد: اختلاف‌هایی که بین انسان‌ها وجوددارد در این سه اصل مربوط می‌شود که انبیاء نیز براساس همین سه اصل نسبت به انسان‌ها ممتاز هستند. اما برخی انسان‌ها علی‌رغم اینکه سه اصل مذکور را می‌دانند، درک می‌کنند و می‌شنوند اما بدان عمل نمی‌کنند و همین نقطه است که اختلافات پیدا می‌شود.

رییس موسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه برخی از اختلافات منشاء‌ جهل دارد اظهار داشت: حتی علما و بزرگان به چنین واقعیتی علم داشته و همه انسان‌ها از جمله خودبنده نیز کمابیش این جهل را دارم که برخی اگر نتوانسته‌اند درباره آن تحقیق کنند مرتکب کوتاهی شده و مقصرند. اگر کسانی هستند که علیرغم تحقیق و بررسی‌ها بازهم موضوعات را نفهمیدند معذورند.

آیت الله مصباح یزدی در عین حال با بیان اینکه اختلافات اگر چه در علوم به تحقیق، اجتهاد و علم برمی گردد اما اختلافات در دین همیشه عامدانه بوده و هست، افزود: بنیانگذاران فرقه‌های دینی و مذهبی نه از سر جهل و دینی، نه آگاهانه و عامدانه برای برتری طلبی و موقعیت در جامعه با ایجاد مذهب و دین‌های جدید دست به چنین کارهایی می‌زنند که طبق قرآن چنین روشی همیشه در تاریخ تکرارشده است.

رییس موسسه امام خمینی با تاکید بر اینکه تحریف و اختلاف حتی در برخی نزدیکان پیامبر نیز وجود داشت، تاکید کرد: آدم‌های کمی هستند که مراتبی نیز داشته و همواره به هرچه که پیامبر وامام می‌گفت عمل می‌کردنداما در مقابل افرادی زیادی بودند که چنین منش، روش و بینشی نداشتند.

وی ادامه داد: انشاء الله هیچ کدام شما اهل گناه نباشید اما بنده گناهکار هیچ‌گاه جایز نیستم که در توجیه گناهم بگویم گناه جایز است. با این وجود کسانی پیدا شدند که دست به چنین کارهایی زدند و یا در مقابل آن کسانی پیداشدند که همواره اذعان داشتند اگر کسی مرتکب گناه کبیره شد، کافر است. در حالی که پیامبر با چنین دیدگاهی مخالف بودند اما آنان اساس کار خود را بر همین امر می‌دانستند و حتی براساس همین حکم علی(ع) را دادند چون ایشان حکمیت را قبول کرده بود.

آیت الله مصباح یزدی در ادامه اظهار کرد: چنین رفتارهای ضعف در ایمان و تمایل به گناه کبیره است که تکرار آن رفته رفته ایمان را به کل از بین می‌برد و این جدی‌ترین خطر این موضوع وبحثاست.

رییس موسسه امام خمینی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم به زندگی پرنوسان برخی افراد عالی رتبه درمسایل و مباحثمعنوی اشاره کرد که در ‌‌نهایت با میل به دنیا و مناسب جایگاه خود را از دست داده‌اند، خاطرنشان کرد: در دوران انقلاب تاکنون نیز چنین تحولاتی درباره برخی افراد ایجاد شد که حتی برای خودشان نیز تصور چنین سرنوشتی سخت و دشوار بود این درحالی است که برای بنده و حاضرین در جلسه هم امکان چنین تحولی است لذا باید نگران بود تا میل به دنیا مانع از وظایفمان نشود که این امتحانی سخت برای همه است.

آیت الله مصباحی یزدی در ادامه تصریح کرد: ادعا ما این است که می‌خواهیم از انحرافات و نوسانات زشت دوری کنیم برای این ادعا سه شرط یا سه اصل فکری ارزشی و روشی وجود دارد اگر ما بر رعایت این اصول پایبند باشیم ۹۹ درصد مسوولیت ما تضمین می‌شود ولی اگر از ابتدا و هر روز یک حرفی بزنیم و سپس آن حرف را تکذیب کنیم و یاهر روز به سلیقه یا دیگران تصمیم گیری کنیم چنین امری محقق نخواهد شد.

آیت الله مصباح یزدی تاکید کرد: اصولگرایان سه اصل روش، منش و بینش را قبول دارند و اگر می‌گویند ولایت فقیه را می‌پذیریم یعنی آن را از جان و دل پذیرفته و حاضر هستند تا پایان پایداری کنند. اینکه عده‌ای می‌آیند و می‌گویند «حالا بیخال ما که کمک کردیم تا آقا به چنین مرحله‌ای برسد چگونه از او تبعیت کنیم؟» باید در پاسخشان گفت که در زمان پیامبران نیز مگر مردم پیامبر را پیامبر یا علی(ع) علی(ع) کردند که نخواهندا ز او تبعیت کنند. بلکه این یک نعمت و شناخت و معرفت الهی بود که مردم از وجودچنین ارزشهای مطلع شدند.

رییس موسسه امام خمینی با تاکید بر اینکه هدف ما این است که با یک منش آگاهانه نسبت به اصول و ارزش‌ها حرکت کرده و براساس کتاب سنت را خود را پیش بگیریم، ‌ادامه داد: باور کنیم که راه صحیح همین است و این بصیرت را پیدا کنیم دیگران هرجا که کوتاه آمده‌اند اشتباه کردند هم در دنیا و هم آخرت خودراازدست داده‌اند.

اصولگرایان آیت الله مصباح یزدی جلسه وحدت اصولگرایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر