کد خبر: 195195 A

صالحی امیری:

چیزی که در ایران بزرگ به عنوان اقلیت‌ها می‌بینیم محصول یک نظام طبیعی است. اگر نگرش همه مسئولین در همه سطوح به این باور تبدیل شود که اقلیت‌ها فرصت ملی هستند دیگر مشکلی از این حیثوجود نخواهد بود.

رئیس سازمان اسناد کتابخانه‌ی ملی گفت: اقوام و اقلیت‌های ما در واقع صاحبان کشور هستند، بلوچ‌های ما ۵۰۰۰ سال، کردها ۳۵۰۰ سال و آذری‌ها بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارند. این اقوام در اصل نوعی فرصت برای ایران محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا صالحی امیری در نشست بررسی نقش اقوام و اقلیت‌های مذهبی در نهضت مشروطه از کتابخانه ملی به عنوان میراثمعنوی کشورمان یاد کرد و گفت: این مجموعه بزرگ که ۲میلیون و ۷۰۰ نسخه کتاب و ۵ میلیون نشریه را پاسداری می‌کند، اما متاسفانه نسل امروز از این ظرفیت غافل است.

رئیس سازمان اسناد کتابخانه‌ی ملی افزود: اقوام و اقلیت‌های مختلف در ایران از ارزش بالایی برخوردارند به گونه‌ای که ما در دوران انتخابات تلاش کردیم تا این حوزه را به عنوان یک وزارت‌خانه تعریف کنیم.
وی با اشاره به اینکه پس از انتخابات رئیس جمهور با تمام مشکلاتی که وجود داشت، دستیار ویژه‌ای در زمینه امور اقوام و اقلیت‌های تعیین کرد، گفت: نگرش و ذهنیت برخی از صاحب نظران در این حوزه دارای مشکلاتی بنیادین است در حالیکه همه ما نباید فراموش کنیم که جامعه بزرگ، یعنی اقوام و اقلیت ما و این خود یک فرصت بزرگی است که نصیب ما شده است.

رئیس سازمان اسناد کتابخانه‌ی ملی با تاکید بر اینکه اقوام و اقلیت‌های ما در واقع صاحبان کشور هستند، عنوان کرد: بلوچ‌های ما ۵۰۰۰ سال، کردها ۳۵۰۰ سال و آذری‌ها بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارند. این اقوام در اصل نوعی فرصت برای ایران محسوب می‌شوند.

صالحی امیری افزود: چیزی که در ایران بزرگ به عنوان اقلیت‌ها می‌بینیم محصول یک نظام طبیعی است. اگر نگرش همه مسئولین در همه سطوح به این باور تبدیل شود که اقلیت‌ها فرصت ملی هستند دیگر مشکلی از این حیثوجود نخواهد بود.

انتخابات ایران جامعه رئیس جمهور ملی اقلیت کتابخانه فرصت اقوام صاحبان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر