کد خبر: 182610 A

از سوی شورای نگهبان؛

«طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور» در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ایرادات و ابهاماتی نسبت به مواد مختلف از جمله ایراد بار مالی هنوز باقی بود؛ بنابراین جهت رفع ایرادات به مجلس برگشت داده شد.

چهار طرح از مصوبات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، ۴ طرح از مصوبات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر شورای نگهبان به شرح ذیل می‌باشد:

«طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» که قبلا توسط شورای نگهبان برای رفع اشکالات به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، مجددا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اشکال قبلی شورای نگهبان در مورد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی(بار مالی) هنوز رفع نشده بود.

«طرح اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی» نیز که قبلا توسط شورای نگهبان اعاده شده بود، پس از بررسی در جلسه امروز شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

همچنین «طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» در شورای نگهبان بررسی و تأیید شد.

«طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور» در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ایرادات و ابهاماتی نسبت به مواد مختلف از جمله ایراد بار مالی هنوز باقی بود؛ بنابراین جهت رفع ایرادات به مجلس برگشت داده شد.

بیکاری شورای نگهبان قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه تمدید ایرادات تأیید اختراعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر