کد خبر: 175322 A

امروز اما، وعده‌های روحانی را، که اکنون اختیارِ قوه‌ی مجریه را با رأیِ مردم کسب کرده و رئیس جمهورِ یک جریان نیست، «رئیس جمهور همه‌ی مردمِ» ایران است، فراموش نکرده‌ایم.

انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب به مناسبیت سالروز انتخابات ۲۴ خرداد بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا متن بیانیه به این شرح است:

بارِ سنگینِ انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به گُرده‌ی مردمی بود که راهِ برون‌رفت از وضعیتِ نابه‌سامانِ کشور را به‌درستی، در استفاده از صندوقِ رأی، بازشناختند و دست به دگردیسیِ شجاعانه‌ای در هویتِ اجتماعی - سیاسیِ خویش زدند. آنان این‌بار صندوقِ رأی را، لطفِ ساختارِ سیاسی به توده‌ی مردم نپنداشتند، و هویتِ انتخابات را، از مفهومِ سنتیِ خود، به مفهومِ «مشارکتِ سیاسی» تغییر دادند؛ چرا که تجربه‌ی گذشته نشان داده بود راهِ اصلاحِ گام‌به‌گام، از مطالبه‌گریِ توأم با مشارکتِ سیاسی می‌گذرد، نه صرفاً مطالبه‌گریِ واکنش‌محور.

گام اولِ مطالبه‌گریِ توأم با مشارکت سیاسی در فضایی که بخشی از جامعه را ناامیدی فرا گرفته بود، گامِ پُرشکیبی به نظر می‌رسید اما، جامعه حاضر شد بارِ دیگر مطالبات خود را در چارچوب انتخابات مطرح کند و پشتِ تفکری بایستد که دم از اعتدال و پرهیز از تندروی می‌زد.

کاهش و رفعِ تحریم‌ها، مهارِ تورم، به‌بودِ اوضاعِ اقتصادی، رفع تبعیض‌های جنسیتی و قومیتی، رفعِ بی‌اعتنایی به اقلیت‌های مذهبی، تحققِ آزادی بیان، رفعِ فشار بر دگراندیشان و کنش‌گرانِ سیاسی - مدنی، بازشدنِ فضای سیاسی و فرهنگیِ دانشگاه‌ها و توجه ویژه به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بخشی از مطالباتِ مردمی بود که به پای صندوق‌های رأی رفتند و فضایی را تغییر دادند که انعطاف‌ناپذیر می‌نمود.

امروز اما، وعده‌های روحانی را، که اکنون اختیارِ قوه‌ی مجریه را با رأیِ مردم کسب کرده و رئیس جمهورِ یک جریان نیست، «رئیس جمهور همه‌ی مردمِ» ایران است، فراموش نکرده‌ایم. رفع تحریم‌ها و جلوگیری از شکل‌گیریِ تحریم‌های بیش‌تر علیه ایران، رساندنِ تورم به زیر ۲۵ درصد، رفع حصرهاومحدودیت‌های کنش‌گرانِ سیاسی و فعالان اجتماعی، استقبالِ دولت از نقد، فراجناحی‌بودنِ دولت و تحققِ اعتدال، حذف کنترلِ پیش‌ازچاپِ کتاب، فضای بازِ سیاسی و فرهنگی در دانشگاه‌ها، بازگرداندنِ استادانِ کنارگذاشته‌شده به دانشگاه‌ها، بازگشایی انجمن صنفیِ روزنامه‌نگاران، ارائه‌ی آمارِ شفاف و دقیق به مردم، بهبودِ روابط با دنیا، و بازگرداندنِ اعتبارِ گذرنامه‌ی ایرانی، تنها بخشی از وعده‌های انتخاباتیِ او هستند.

اکنون، در آستانه‌ی یک‌ساله‌شدنِ اعتدال‌طلبیِ مردم، ما دانشجویان خود را حامیِ دولت می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که برای تحققِ وعده‌های یادشده، در کنارِ دولت ایستاده‌ایم و می‌خواهیم پشتیبانِ فکری و عملیِ دولت باشیم و البته به‌منظورِ پرهیز از اشتباهات گذشته، با نقدِ سازنده و عدمِ پی‌رویِ چشم‌وگوش‌بسته از همه‌ی سیاست‌های دولت، بر رأیِ اصلاح‌طلبانه‌ی خود می‌مانیم.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب - ۲۰/۳ / ۱۳۹۳

انتخابات تورم جامعه حقوق حقوق بشر دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی رئیس جمهور مردم ایران روزنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر