کد خبر: 164508 A

دریادار سیاری:

توسعه اقتصاد کشور ما از طریق دریا امری ضرروری است؛ نه تنها انرژی فسیلی که در کف دریا وجود دارد بلکه از انرژی‌های نو نیز می‌توان استفاده کرد که تاکنون از آن استفاده‌ای نکرده‌ایم. با رشد صنایع، علوم و فنون و زیرساخت‌های دریایی است که صاحب اقتدار بیشتری می‌شویم. بالاترین سطح علم و فناوری در دانشگاه مربوط به نیروی دریایی است.

دریادار سیاری گفت: با تمام کسانی که بخواهند واژه دیگری جز خلیج فارس را مطرح کنند برخورد قاطع می کنیم

به گزارش ایلنا، فرمانده نیروی دریایی ارتش در دانشگاه شیراز گفت: با بیان اینکه دنیا منبع انرژی خود را از خلیج فارس می‌گیرد و کنترل این منطقه به عنوان گلوگاه جهان در دست ایران است گفت: با تمام کسانی که بخواهند واژه دیگری جز خلیج فارس را مطرح کنند، برخورد قاطع می کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش شب گذشته در همایش روز ملی خلیج فارس در دانشگاه شیراز افزود: خلیج فارس به دلیل داشتن جایگاه ژئوپلیتیکی، اقتصادی، ذخایر سوختی، مواد معدنی و خوراکی در طول تاریخ موردنظر جهانیان بوده است.

وی اضافه کرد: توسعه اقتصاد کشور ما از طریق دریا امری ضرروری است؛ نه تنها انرژی فسیلی که در کف دریا وجود دارد بلکه از انرژی‌های نو نیز می‌توان استفاده کرد که تاکنون از آن استفاده‌ای نکرده‌ایم. با رشد صنایع، علوم و فنون و زیرساخت‌های دریایی است که صاحب اقتدار بیشتری می‌شویم. بالاترین سطح علم و فناوری در دانشگاه مربوط به نیروی دریایی است.

اقتصاد کشور انرژی ایران جهان خلیج فارس رشد علم و فناوری فرمانده نیروی دریایی کسانی قاطع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر