کد خبر: 157691 A

پورفاضل به ایلنا خبر داد؛

ابتدا شکایت ما به اتهام قتل عمد در مراجع قضایی مطرح و پیگیری شد اما در نهایت بازپرس پرونده اتهام قتل عمد را نپذیرفته و پرونده را با اتهام قتل شبه عمد به دادگاه ارسال کرده است.

پرونده مامور فتا متهم به قتل شبه عمد ستار بهشتی صبح فردا در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت رسیدگی خواهد شد.

گیتی پورفاضل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر افزود: از سوی دادگاه اخطاری برای من جهت حضور در دادگاه نیامده است چرا که قاضی رسیدگی کننده مدعی است که بنده دیگر وکیل این پرونده نیستم.

وکیل ستار بهشتی در توضیح اینکه چرا در این پرونده سمتی ندارد، اظهار کرد: ابتدا شکایت ما به اتهام قتل عمد در مراجع قضایی مطرح و پیگیری شد اما در نهایت بازپرس پرونده اتهام قتل عمد را نپذیرفته و پرونده را با اتهام قتل شبه عمد به دادگاه ارسال کرده است از این رو دادگاه مدعی است که دیگر در این پرونده سمتی ندارم و از این رو اخطاریه را تنها به پدر و مادر ستار بهشتی ارسال کرده اند.

ستار بهشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر