کد خبر: 157633 A

تنظیم کنندگان این قطعنامه، چشم خود را بر جنایت های آشکار رژیم غاصب صهیونیستی در زیر پا گذاشتن همه موازین انسانی و حقوق بشری و سردمدار بودن خشونت و افراطی گری بسته اند.

در بیانیه جامعه مهندسین آمده است: قطعنامه اتحادیه اروپا جو بی‌اعتمادی برای ملت ایران را تشدید کرد و چیزی جز عیان شدن دروغگویی و غرض ورزی این سردمداران بی خردغربی و اروپایی دربر نداشت.

به گزارش ایلنا، جامعه اسلامی مهندسین طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور این قطعنامه و رفتار مداخله جویانه و سخیف و بی‌ادبانه پارلمان اروپا در شرایط حساس کنونی هشدار داد با این گونه رفتارهای غیر حرفه‌ای و بی‌پایه و اساس تنها جو بی اعتمادی برای ملت شریف و هوشمند و بصیر ایران تشدید می‌شود و چیزی جز عیان شدن دروغگویی و غرض ورزی این سردمداران بی‌خرد غربی و اروپایی در بر ندارد.

این بیانیه می‌افزاید: جامعه اسلامی مهندسین به عنوان تشکلی ارزشی بر آمده از بستر آزاد فعالیت سیاسی و صنفی، پارلمان اروپا را به مواجهه مودبانه و احترام آمیز با زبان حرفه‌ای با دولت و ملت تمدن ساز ایران فرا می‌خواند و مواضع خود را بدین وسیله و به شرح ذیل در خصوص این قطعنامه کژاندیشانه و مغرضانه و انحرافی اعلام می‌کند.

این بیانیه ادامه می‌دهد: از دولت‌ها و تشکل‌های مختلف در هر سطح و موقعیت جغرافیایی و بین المللی می‌طلبد که با اصلاح تفکر خود نسبت به بستر آفرینی روابط سازنده در چارچوب اخلاق حرفه ای و احترام متقابل، عاری از نگرش مداخله جویانه اهتمام ورزند.

«فحوای قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در بطن خود دارای تناقضاتی است که حاکی از عدم شناخت کافی و وافی تنظیم کنندگان آن نسبت به ویژگی های جامعه اسلامی مدنی ایران و ساختار حکومتی ایران اسلامی است. پارلمان اروپا در زبانی مداخله جویانه، انتخابات آزاد در ایران و مشخصا انتخابات ریاست جمهوری را غیر دموکراتیک و در تناقض با به اصطلاح موازین خود می‌خواند، غافل از آن که انتخابات در ایران بر مبنای مبانی دینی و الهی و مبتنی بر ارزشهای والای انسانی و اساسا هم سو با قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران بوده و انتخاب رییس جمهور توسط ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران اسلامی نشانی آشکار از دموکراسی دینی و صلاح مند بودن ایشان از این منظر در چارچوب نظام ولایت فقیه برآمده از آموزه های عقیدتی اسلام ناب محمدی است و تفسیری اینچنین از تنظیم کنندگان این قطعنامه خود گواهی بر عدم آگاهی و بینش نسبت به ویژگی‌های بی‌بدیل ملت همیشه در صحنه و هوشمند ایران و ساختار حکومتی ارزشی و مورد پشتیبانی همین ملت در ایران است.»

این بیانیه می‌افزاید: این قطعنامه ضمن صحه گذاردن بر تقویت مذاکرات هسته‌ای و تاثیر مثبت و سازنده دیپلماسی فعال بر برنامه حل مناقشات بین المللی بخصوص مناقشه هسته‌ای، خارج از چارچوب حرفه‌ای این برنامه، مسائلی نظیر حقوق بشر و زندانیان سیاسی و اعدام متهمین مواد مخدر و شکنجه و محاکمه ناعادلانه و مواردی این چنین را به طرز ناشیانه‌ای با موضوع هسته‌‌ای در می‌آمیزد که چیزی جز پریشان گویی وبی خردی و غرض ورزی ایشان نیست.

جامعه مهندسین در این بیانیه تصریح می‌کند: تنظیم کنندگان این قطعنامه که مدعی توسعه مدنی هستند واقفند که هر کشور، ضوابط و مقررات خاص خود را در حوزه های اجرایی و قضایی و قانونگذاری داشته و طبعاً قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه عدلیه با شاخص های شارع مقدس اسلام به عنوان اکمل‌الدین خود را وام دار آن می‌داند و هرگز ملت بزرگ و بصیر ایران این نوع دموکراسی مورد نظر و پشتیبانی دولت‌های اروپایی و پارلمان برآمده از آن را که در بطن خود حامی تروریسم است نمی‌پذیرد.

این بیانیه تاکید می‌کند: تنظیم کنندگان این قطعنامه، چشم خود را بر جنایت های آشکار رژیم غاصب صهیونیستی در زیر پا گذاشتن همه موازین انسانی و حقوق بشری و سردمدار بودن خشونت و افراطی گری بسته اند.

«دربخشی از این قطعنامه به طرز ناشیانه ای به تلاش برای افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در راستای پیگیری مسائل به زعم ایشان حقوق بشری و تسهیل ملاقات با زندانیان سیاسی و پیگیری فعالیت نهاد های مدنی و کارگری و مسائلی از این دست در کشورمان اشاره شده است غافل از آن که وظیفه این اتحادیه در درجه اول رسیدگی به اوضاع نابسمان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جوامع خود و رعایتحقوقملت خود وعدم حمایت از تروریست هایی است که این چنین هویدا خون مردم بی دفاع کشور های منطقه اخص آن سوریه و افغانستان و عراق و لبنان را بر زمین می‌ریزند.»

این بیانیه ادامه می‌دهد: تبیین نگرشی منفعت‌طلبانه نسبت به توسعه جامعه مدنی در ایران مداخله آشکار در حقوق ملتی است که بزرگترین جانفشانی‌ها و ازخود گذشتگی‌ها را در هشت سال جنگ تحمیلی و بعد از آن در فراز های گونه‌گون، با دفاع و صیانت از استقلال ارضی و قانون اساسی مترقی ایران اسلامی عیان کرده‌اند.

«در پایان، دول اروپایی و غربی بویژه مذاکره کنندگان هسته‌ای ایشان را به اصلاح رویه‌های بی‌فرجام و زایل کننده تعامل سازنده فرامی خوانیم که آزموده را آزمودن خطاست و بهره مندی از جهانی صلح آمیز و با محیط زیستی امن و ایمن تنها با حسن ظن و روابط سازنده میان فردی و بین دولی میسور است وایران اسلامی با پیشینه تاریخ تمدن مانای خود عنوان اثر بی‌بدیل این تاریخ نقطه افتخار آمیز و ماندگار تمدن بشری است که هم پای آموزه های دین مبین اسلام چراغ راه روشن پیشرفت و عدالت و توسعه سرزمین پر افتخارمان است و خواهد بود.»

جامعه مهندسین در این بیانیه تاکید می‌کند: دولت های اروپایی که خود ابزار دست حقیری در ظرف رژیم غاصب و جعلی چون اسرائیل اند چگونه این چنین شرم آور، این جسارت را در خود می بینند تا برای کشور الگو ساز وبهره مند از تاریخ تمدنی کبیر تعیین تکلیف کنند لذا جامعه اسلامی مهندسین با محکوم نمودن صدور این قطعنامه و رفتار مداخله جویانه و سخیف و بی‌ادبانه پارلمان اروپا در شرایط حساس کنونی هشدار می‌دهد که با این گونه رفتارهای غیر حرفه‌ای و بی پایه و اساس تنها جو بی‌اعتمادی برای ملت شریف و هوشمند و بصیر ایران تشدید می‌شود و چیزی جز عیان شدن دروغگویی و غرض ورزی این سردمداران بی‌خرد غربی و اروپایی دربرندارد و یقینا پایبندی به ارزش‌ها و وفاداری به نظام و حقوق مسلم خویش را از این منظر در آنان تقویت خواهد کرد که همین ملت با ویژگی‌های بی‌نظیر در طول تاریخ به عینه نشان داده‌اند که قیم نمی‌خواهند.

جامعه اسلامی مهندسین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر