کد خبر: 138589 A

در همایش شورای عالی استان‌ها‏:

مهدی چمران در نشست شورای عالی استان ها که بعد از ظهر امروز در وزارت کشور در حال برگزاری است، به عنوان نماینده شورای شهر تهران به ریاست هیئت سنی انتخابات شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

مهدی چمران بعنوان رئیس هیئت رئیسه سنی انتخابات شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در نشست شورای عالی استان ها که بعد از ظهر امروز در وزارت کشور در حال برگزاری است، به عنوان نماینده شورای شهر تهران به ریاست هیئت سنی انتخابات شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

انتخابات شورای شهر تهران وزارت کشور هیئت رئیسه استان عالی شورای همایش سنی چمران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر