کد خبر: 138587 A

مسجدجامعی در همایش شورای عالی استان‌ها‏:

رهبری در صحبت هایشان سه مقوله هدایت، نظارت و حمایت مدیریت شهری را از جمله وظایف شوراها دانستند و این فراتر از مقوله‌ای است که ممکن است بعضی‌ها داشته باشند.

رئیس شورای شهر تهران به تدوین سندی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شوراها در دو دهه پیش اشاره و تأکید کرد: اگر این سنداجرایی شود می‌تواند به عنوان سندی برای شفافیت وظایف شوراها میان مجلس، دولت و شوراها شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مسجدجامعی در نشست شورای عالی استان ها که بعدازظهر امروز - سه‌شنبه - در ساختمان وزارت کشور درحال برگزاری است، شوراهای شهر و روستا را از دستاوردهای ویژه جمهوری‌ اسلامی دانست و اظهار داشت: هرچند در رژیم پیشین شوراهای محلی وجود داشت، اما رویکردی که قانون اساسی جمهوری اسلامی شوراها دارد فقط نگاه به آنها نبود و این نشان دهنده توجه ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی به مقوله شوراهاست.

وی با اشاره به دیدار اخیر شورای شهر تهران با مقام معظم رهبری تصریح کرد: در این دیدار رهبری به نوعی وظایف شوراها را تبیین کردند. شوراها با توجه به اینکه بیش از صد هزار نفر از منتخبین ملت در آنها حضور دارند، وظایفش نظارت بر مدیریت شهری است. با این تأکید که مدیران شهری فراتر از مدیران شهرداری‌ها هستند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: رهبری در صحبت هایشان سه مقوله هدایت، نظارت و حمایت مدیریت شهری را از جمله وظایف شوراها دانستند و این فراتر از مقوله‌ای است که ممکن است بعضی‌ها داشته باشند.

مسجد جامعی در ادامه به تدوین سندی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شوراها در دو دهه پیش اشاره و تأکید کرد: اگر این سند اجرایی شود می‌تواند به عنوان سندی برای شفافیت وظایف شوراها میان مجلس، دولت و شوراها شود.

وی به مسئله مدیریت محلی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این مسئله در سند برنامه سوم توسعه مورد اشاره قرار گرفته بود و اگر آقای رحمانی فضلی به این مسئله اهمیت دهد و آن را اجرا کند می تواند نقطه عطفی برای نقش موثر شوراها باشد.

جمهوری اسلامی دولت شوراهای شهر و روستا شورای شهر تهران شهرداری قانون اساسی جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مسجد مقام معظم رهبری وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر