کد خبر: 117266 A

در این آیین‌نامه وظایف همه اعضا از جمله دبیرکل، شورای مرکزی و دبیرخانه تعیین شده است

اعضای جبهه پایداری در جلسه اخیر خود، آیین‌نامه داخلی این جبهه را تدوین کردند و به تائید شورای فقاهتی رساندند.

به گزارش ایلنا، ‌ آیین نامه داخلی جبهه پایداری تدوین شد. در این آیین‌نامه که ۴ فصل، ۱۶ ماده و ۱۶ تبصره دارد، ‌ وظایف همه اعضا از جمله دبیرکل، شورای مرکزی و دبیرخانه تعیین شده است و بر اساس آن جزئیات و چگونگی برگزاری جلسات شورای مرکزی جبهه پایداری مشخص است.

آیین‌نامه داخلی جبهه پایداری در حال حاضر مصوب شده و برای اعضا لازم الاجراست.

آیین نامه جبهه پایداری شورای نامه داخلی تعیین مرکزی تدوین آیین اعضا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر