کد خبر: 107148 A

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ایلنا:

چکیده: «قطعا قوه قضاییه در این زمینه کار خواهد کرد. / گفته شده است که توانسته‌ایم اوراق را بار دیگر جایگزین کنیم اما باید معلوم شود که چه اتفاقی افتاده است. / هنوز این مسئله بعنوان یک پرونده به قوه قضاییه ارجاع نشده است.»

سخنگوی قوه قضائیه درباره ورود دستگاه قضایی به ماجرای مفقود شدن ۲۰ هزار برگه سند تخلف در سازمان تأمین اجتماعی که اخیراً توسط رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص عنوان شده است، گفت: هنوز این مسئله بعنوان یک پرونده به قوه قضاییه ارجاع نشده است. اما همین که این میزان برگه مفقود شده قابل تعقیب است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص مفقود شدن ۲۰ هزار برگه نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، گفت: هنوز این مسئله بعنوان یک پرونده به قوه قضاییه ارجاع نشده است. اما همین که این میزان برگه مفقود شده قابل تعقیب است. البته گفته شده است که توانسته‌ایم اوراق را بار دیگر جایگزین کنیم اما باید معلوم شود که چه اتفاقی افتاده است. بنابراین قطعا قوه قضاییه در این زمینه کار خواهد کرد.

تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر