کد خبر: 212371 A

از سوی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم ایران صورت گرفت:

تحریم های غیرقانونی مردم ایران را از دسترسی به نیازهای دارویی و درمانی ضروری محروم کرده و این مهم بر دوش جامعه جهانی است تا از تداوم اینگونه عملکردهای غیرانسانی و بی رحمانه جلوگیری کند.

سرپرست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در مجمع عمومی این سازمان در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه گفت: افزایش میانگین سنی افراد تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت و برای برخورداری از جامعه سالم و موفق باید با مساله فقر به طور اصولی برخورد کرد.

به گزارش ایلنا، حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به تغییرات فاحشی که افزایش میانگین سنی در بافت جوامع انسانی ایجاد خواهد کرد، گفت: این تغییرات ایجاب می کند که برای برخورداری از جامعه ای سالم و موفق با مساله فقر در جوامع به طور اصولی برخورد شود.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف، ضمن توجه به چالش های پیش رو و در جهت جلب حمایت جوامع برای مبارزه با فقر در سطح ملی و بین المللی، اقداماتی جدی به منظور دستیابی به توسعه و پیشرفت ضرورت پیدا می کند.

دهقانی افزود: در همین ارتباط و به منظور کاهش سطح نابرابری ها، لازم است دولت ها در راستای توزیع عادلانه دستاوردهای توسعه گام های جدی تری بردارند و نهادهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی نقشی را که به عهده دارند با جدیت بیشتری ایفا کنند.

سفیر کشورمان در ادامه با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت ایران را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می دهند، گفت: این نسل جوان فرصت و سرمایه ای طلایی برای رسیدن به توسعه پایدار به شمار می روند.

دهقانی افزود: حضور این جوانان در جامعه امروز ایران تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به همراه دارد و کاهش جمعیت این نسل مبتکر که از تجربیات و انرژی سازنده بهره مند است، می تواند در درازمدت به مانعی بر سر راه توسعه پایدار تبدیل شود.

وی گفت: درحالی که سیاست کنترل جمعیت به مدت چند دهه، به شدت در ایران و با موفقیت دنبال شد اما به تازگی جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ پویائی جمعیتی تصمیم گرفته است سیاست خود در این زمینه را تعدیل کرده تا بتواند ظرفیت لازم برای حفظ توسعه پایدار در آینده را نیز داشته باشد.

نماینده کشورمان در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته است حتی پیش از مهلت مقرر به دستاوردهای موفقیت آمیزی در جهت دستیابی به اهداف کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه هزاره نائل شود.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت در کاهش نرخ مرگ و میر در میان کودکان و نوزادان و همچنین بالابردن سطح خدمات درمانی از جمله عملکردهای برجسته جمهوری اسلامی ایران بوده که در راستای اهداف توسعه هزاره علاوه بر گزارش های سازمان ملل، به تائید سایر سازمان ها و نهادهای مسئول نیز رسیده است.

سفیر کشورمان در پایان افزود: با وجود پیشرفت های یاد شده، اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی علیه مردم ایران در قالب تحریم های تحمیلی صورت گرفته است.

وی در این رابطه به اقداماتی که مغایر با اصولی ترین حقوق انسانی بوده و توسعه ملی را تحت تاثیر قرار می دهد، اشاره و خاطرنشان کرد که این اقدامات با منشور ملل متحد و مفاد کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه مغایرت دارد.

دهقانی افزود: تاکنون تحریم های غیرقانونی مردم ایران را از دسترسی به نیازهای دارویی و درمانی ضروری محروم کرده و این مهم بر دوش جامعه جهانی است تا از تداوم اینگونه عملکردهای غیرانسانی و بی رحمانه جلوگیری کند.

اقتصادی و اجتماعی انرژی ایران توسعه پایدار جامعه حقوق سازمان ملل مجمع عمومی سازمان ملل مردم ایران مرگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر