کد خبر: 164481 A

بعیدی‌نژاد در نشست کمیته مقدماتی بازنگری معاهده ان‌پی‌تی:

کشورهای هسته ای با کمک کردن به اعضای غیر عضو معاهده و انتقال تجهیزات، مواد و فنآوری هسته ای به آنها تعهدات خود نسبت به عدم گسترش سلاحهای هسته ای را زیر سوال برده و باعثتضعیف پایه های معاهده شده و اعتبار آنرا به خطر انداخته اند.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان با انتقاد از گسترش جنگ افزار هسته ای توسط کشورهای هسته ای تاکید کرد کشورهای صنعتی وظیفه دارند که بر اساس پیمان ان پی تی به سیاستهای ملی انرژی هسته ای کشورهای عضو از جمله حق داشتن چرخه سوخت احترام بگذارند.

به گزارش ایلنا، حمید بعیدی نژاد که برای شرکت در سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده ان پی تی به نیویورک آمریکا رفته است روز چهارشنبه طی سخنانی در این نشست، اظهار داشت: مایه نگرانی است که بعد از۴۵ سال پس از اجرایی شدن معاهده ان پی تی، کشورهای هسته ای نه تنها قدمی برای اجرای تعهدات خود برای کاهش و انهدام سلاحهای هسته ای برنداشته اند، بلکه بر عکس اقدام به توسعه انواع جدیدی از جنگ افزار هسته ای و ارتقای سلاحهای خود و همچنین ادامه آزمایش هسته ای با روشهای جایگزین و افرایش نقش سلاحهای هسته ای در دکترین های امنیتی و نظامی خود کرده اند.

وی گفت: کشورهای هسته ای با کمک کردن به اعضای غیر عضو معاهده و انتقال تجهیزات، مواد و فنآوری هسته ای به آنها تعهدات خود نسبت به عدم گسترش سلاحهای هسته ای را زیر سوال برده و باعثتضعیف پایه های معاهده شده و اعتبار آنرا به خطر انداخته اند.

بعیدی نژاد افزود: کشورهای هسته ای باید با معکوس کردن تلاش خود در توسعه و پیشرفته ساختن جنگ افزار هسته ای، با حمایت از مذاکرات خلع سلاح هسته ای و برداشتن گامهای عملی در این راستا، از جمله شروع نابودی ذخایر هسته ای خود، تعهد جدی خویش به اهداف معاهده و پایبندی به هدف خلع سلاح هسته ای را به اثبات برسانند.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه به پیشنهاد رییس جمهوری اسلامی ایران در خصوص خلع سلاح هسته ای در سطح جهان اشاره کرد و گفت: دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مهرماه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل با طرح یک پیشنهاد جدید که از طرف جنبش عدم تعهد ارایه گردید، نقشه راه مهمی را برای خلع سلاح هسته ای ارایه کرد که به تصویب مجمع رسیده و اجرای آن باید پیگیری شود. در این راستا، تعیین روز ۲۶ سپتامبر بعنوان روز بین المللی انهدام کامل سلاحهای هسته ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل، اقدام مهمی برای پیشبرد اهداف معاهده ان پی تی می باشد.

وی اظهار داشت: کنفرانس خلع سلاح ژنو باید با تصویب دستورکار لازم، هرچه سریعتر زمینه آغاز مذاکرات کنوانسیون جامع ممنوعیت دستیابی، توسعه، تولید، آزمایش، ذخیره سازی، انتقال، استفاده و یا تهدید به استفاده از جنگ افزار هسته ای را آغاز نماید.

به گفته مدیرکل امور سیاسی وزارت امور خارجه تعیین اقدامات برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای بویژه در منطقه خاورمیانه از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از گسترش و توسعه سلاحهای هسته ای می باشد که باید در دستور کار کنفرانس ان پی تی قرار گیرد.

بعیدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود برنامه های هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی را که تنها غیرعضو معاهده در منطقه خاورمیانه است، خطری برای صلح و امنیت منطقه و تنها مانع ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه دانست.

وی گفت: رژیم صهیونیستی با وجود موافقت تمامی اعضای ان پی تی و درخواست جدی جامعه بین المللی برای تشکیل کنفرانس سال ۲۰۱۲ برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه، با برگزاری این کنفرانس مخالفت کرده و مانع تشکیل این کنفرانس برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه شده است.

وی افزود: کشورهای هسته ای مسئول برگزاری این کنفرانس نمی توانند از مسئولیتهای خود برای برداشتن گام های اجرایی و عملی برای اجرای قطعنامه ۱۹۹۵ ان پی تی به منظور ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه شانه خالی کنند و باید برای تحقق این هدف گام های عملی بردارند.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه تحقق کامل حق مسلم هسته ای برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض برای همه کشورهای عضو ان پی تی را از مهمترین اهداف معاهده دانست.

بعیدی نژاد تاکید کرد: کشورهای عضو حق کامل دارند که در عالیترین سطح لازم به تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فن آوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز میان خود و با همکاری سازمانهای بین المللی مبادرت نمایند.

وی در پایان افزود: بر اساس متن معاهده ان پی تی هیچ یک از مفاد این معاهده نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم اعضای معاهده در استفاده از انرژی هسته ای برای اهدف صلح آمیز را محدود و یا خدشه دار سازد. بویژه کشورهای صنعتی وظیفه دارند که اجرای حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای همه کشورها تسهیل نمایند. این حق حاکمیتی کشورهای عضو ان پی تی است که خود سیاستهای ملی انرژی هسته ای از جمله سیاست چرخه سوخت خود را انتخاب کنند و همه کشورها باید به انتخاب کشورهای عضو احترام بگذارند.

ان پی تی جهان حسن روحانی خلع سلاح هسته ای رییس جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک وزارت امور خارجه هسته ای ژنو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر