کد خبر: 157675 A

در دیدار سفیر ایران با وزیر انرژی روسیه مطرح شد؛

وزیر انرژی روسیه نیز با تبریک نوروز و آغاز سال جدید ایرانی به سفیر جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد وزارتخانه های نفت دوکشور هر چه سریعتر به توافقات روسای جمهور ایران و روسیه، بخصوص درحوزه انرژی جامه عمل بپوشانند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و آکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس طرف روسی کمیسیون مشترک در خصوص همکاری های اقتصادی ایران و روسیه رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا، در دیدار مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و آکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس طرف روسی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار طرفین بر ضرورت نهایی شدن هرچه سریعتر توافقات بعمل آمده در زمینه موضوعات مرتبط با انرژی تاکید نمودند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر گسترش هرچه بیشتر همکاریهای دو کشور در بخش انرژی، گفت: بخش انرژی موتور محرک روابط اقتصادی دو کشور است و چنانچه تبادلات دو کشور دربخش انرژی گسترش بیشتری یابد، سایر توافقات اقتصادی نیز اجرایی خواهد شد.

وزیر انرژی روسیه نیز با تبریک نوروز و آغاز سال جدید ایرانی به سفیر جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد وزارتخانه های نفت دوکشور هر چه سریعتر به توافقات روسای جمهور ایران و روسیه، بخصوص درحوزه انرژی جامه عمل بپوشانند.

رئیس طرف روسی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه همچنین اظهار امیدواری نمود بخش های مختلف سند کمیسیون مشترک دو کشور هرچه سریعتر اجرایی گردند.

سنایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر