کد خبر: 139294 A

افخم بر ضرورت تفاهم و وفاق ملی برای جلوگیری از بروز زمینه‌های فتنه و نزاع در مصر تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان انفجارهای روز جمعه قاهره که با هدف صدمه زدن به وحدت ملی، همچنین ثبات و امنیت کشور مصر صورت پذیرفته است را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم بر ضرورت تفاهم و وفاق ملی برای جلوگیری از بروز زمینه‌های فتنه و نزاع در مصر تاکید کرد.

فتنه مصر وزارت امور خارجه ملی افخم امنیت انفجارهای سخنگوی تفاهم محکوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر