کد خبر: 223694 A

در سال جاری صورت پذیرفت؛

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور ۱۹ فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در سال جاری خبر داد.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برای این واحد های تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بیش از ۳۴۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت خواهد شد و این واحدها برای فعال شدن و تولید به بیش از ۵۶ میلیارد ریال سرمایه در گردش نیز دارند.

به گزارش ایلنا، رحمت اله کاشی افزود: این واحد های فراوری با جذب بیش از ۴۸ هزار تن مواد خام، سالانه ۴۷۳۶۸ تن تولید خواهند داشت و برآورد می شود برای ۳۰۸ نفر نیز شغل ایجاد کنند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: این مجوز های تاسیس صنایع کشاورزی ۱۰ واحد در حوزه زراعی، پنج واحد در حوزه باغی و چهار واحد در بخش دام و طیور صادر شده است که شهرستان های سمنان با هفت و مهدیشهر با پنج واحد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و برای شهرستان های شاهرود سه، دامغان، آرادان، گرمسار و سرخه هر کدام یک جواز تاسیس صادر شده است.

بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سرمایه سرمایه گذاری کشاورزی تاسیس صدور فقره صنایع جواز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر