کد خبر: 242329 A

وزیر بهداشت مطرح کرد:

برخی از خوشحالی و رضایت مردم ناراحت هستند و دلشان نمی‌خواهد مردم به بخشی از حقوق خود برسند و خدمات بگیرند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برخی از بودجه‌ای که می‌خواهد به وزارت بهداشت اختصاص یابد، ناراحت هستند و دلشان نمی‌خواهد مردم بخشی از حقوق خود را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، سیدحسن هاشمی در حاشیه گنگره ملی تروما به خبرنگاران گفت: برخی از بودجه‌ای که می‌خواهد به وزارت بهداشت اختصاص یابد، ناراحت هستند و به یکباره جامعه پزشکی را مورد حمله قرار داده و فضاسازی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از خوشحالی و رضایت مردم ناراحت هستند و دلشان نمی‌خواهد مردم به بخشی از حقوق خود برسند و خدمات بگیرند.

هاشمی ادامه داد: می‌گویند وزارت بهداشت برای سال آینده بودجه اش به میزان ۷۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که این موضوع واقعی نیست.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از ۲۹ هزار میلیارد تومان، ۹ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی اختصاص دارد، افزود: این در حالی است که ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر را خودمان باید کار کنیم تا آن را به دست آوریم.

بودجه بهداشت درمان و آموزش جامعه پزشکی حقوق رشد وزارت بهداشت وزیر بهداشت مردم ناراحتی ناراحت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر