کد خبر: 210956 A

معاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی خبر داد:

در استان‌های کشور ستادهایی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی استان، سازمان نظام پزشکی کشور و انجمن علمی، تخصصی و سازمان های بیمه گر ایجاد خواهد شد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور از طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند نظارت بر درمان(سامانه سهند) تا یک ماه دیگر خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد جهانگیری گفت: وجود چنین سامانه اطلاعاتی، بستری برای ارایه خدمات با کیفیت بهتر و مناسب تر از سوی پزشکان را برای بیماران فراهم می کند، به طوری که بیماران می‌توانند از طریق این سامانه شکایات و یا حتی ارایه خدمات مناسب یک پزشک را به مسوولان مربوطه منعکس کنند.

وی از اهداف طراحی سامانه هوشمند نظارت بر درمان را تسهیل و ترغیب پزشکان بمنظور توانمند سازی و اطلاع رسانی مناسب به مردم عنوان کرد و گفت: جلوگیری از هرگونه تخلف و ارایه خدمات غیرضروری از سوی پزشکان، از دیگر اهداف طراحی این سامانه است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه نحوه ارتباط مردم و بیماران با سامانه سهند را از طریق راه اندازی مرکز تماس با شماره چهار رقمی در سراسر کشور بیان کرد و گفت: در استان‌های کشور ستادهایی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی استان، سازمان نظام پزشکی کشور و انجمن علمی، تخصصی و سازمان های بیمه گر ایجاد خواهد شد.

این مقام مسوول در سازمان نظام پزشکی، نظارت بر نحوه عملکرد جامعه پزشکی، رسیدگی به شکایات، تخلفات و اطلاع به مراجع ذیصلاح و فرد شکایت کننده را از وظایف ستادهای استانی یادشده برشمرد.

وی ادامه داد: وجود چنین سامانه ای باعثمی شود تا هرگونه شائبه از جامعه پزشکی زدوده شود و شان و منزلت جامعه پزشکی بالاتر رود.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور در بخش دیگری از سخنانش افزایش ارتقای تکالیف اصلی جامعه پزشکی شامل حمایت از بیمار و ارایه خدمات بهتر را از اهداف اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت بیان کرد.

جهانگیری یکی دیگر از اهداف کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت را اجرای عدالت در بین رشته های پزشکی و خدمات ارایه شده عنوان کرد و گفت: طبق بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله نسبت به بازنگری کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت اقدام کند.

وی افزود: اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، باعثایجاد عدالت و تعادل در تعرفه گذاری شده و تعرفه گذاری در این کتاب از لحاظ واقعی بودن دارای سطح مطلوبی است.

وی یکی از اهداف اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت را اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد و گفت: تحقق بخشیدن به خواسته های جامعه پزشکی و اجرایی شدن قانون بیمه همگانی که از سال ۷۳ معلق بوده است، از دیگر اهداف اجرای این کتاب است.

استان های کشور انجمن علمی پزشک دانشگاه علوم پزشکی استان درمان سازمان نظام پزشکی سلامت قانون برنامه پنجم توسعه نظام پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر