کد خبر: 175286 A

معاون سازمان محیط زیست اعلام کرد:

«امروز کشور ما با گرمایش عجیب و غریب رو به رو است. / این امر با خشکسالی‌ها و شیوع بیماری‌ها همراه است.»

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه امروز کشور ما با گرمایش عجیب و غریب رو به روست، گفت: این امر با خشکسالی‌ها و شیوع بیماری‌ها همراه است.

به گزارش ایلنا، سعید متصدی در نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار، اظهار داشت: فرصت‌ها همه از دست رفته‌اند و هر چه برای ما باقی مانده، تهدید است.

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه امروز کشور ما با گرمایش عجیب و غریب رو به رو است، افزود: این امر با خشکسالی‌ها و شیوع بیماری‌ها همراه است.

معاون انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه باید همگرایی‌های خود را تقویت کنیم، تأکید کرد: البته در این هم گرایی نباید نقش مردم را هم نادیده بگیریم.

متصدی ادامه داد: مشارکت مردم در حل مشکلات زیست محیطی بسیار با اهمیت است که متاسفانه در گذشته نادیده گرفته شده است.

رئیس کارگروه ملی تغییر اقلیم اضافه کرد: حفظ کشور مربوط به مردم است و باید این حس در مردم به وجود آید که حل بحران زیست محیطی به همت آنان بستگی دارد.

خشکسالی زیست محیطی عجیب و غریب محیط زیست مشکلات معاون بیماری امکان شیوع گرمایش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر